Algemeen

Genoeg gespreksonderwerpen tijdens rondetafelgesprek over huiselijk geweld

- advertentie -

Winschoten – ‘Samen’ is het sleutelwoord tegen huiselijk geweld. Daarover waren de deelnemers aan het rondetafelgesprek dat op 10 december 2015 in de Marktpleinkerk plaatsvond, het eens. Het kan niet alleen op het bordje van de overheid gelegd worden. Overheid, beleidsbepalers, maatschappelijke instanties, politie en de rechterlijke macht maar ook zeker verenigingen, buren, vrienden en familie die vermoeden dat er in hun naaste omgeving sprake is van huiselijk geweld moeten zich samen inzetten. Huiselijk geweld verdient de aandacht. Nog steeds zorgen schaamte, angst en schuldgevoelens ervoor dat slechts een derde van de (ernstige) slachtoffers van huiselijk geweld zich bij de politie melden. Vaak is het geweld dan al in een ernstig stadium beland. Huiselijk geweld is een taboeonderwerp en helemaal daar waar het geweld tegen mannen en ouderen betreft. Het wordt hoog tijd dat dit taboe wordt doorbroken.

- advertentie -

Van de totale Nederlandse bevolking tussen de 18 en 70 jaar, is 45 procent ooit slachtoffer geweest van enige vorm van fysiek, seksueel of psychisch geweld in huiselijke kring. In Nederland worden jaarlijks 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld gemeld. De deelnemers aan het rondetafelgesprek, dat werd geleid door Jan van der Meide, waren het erover eens dat een gezamenlijke aanpak het meest gewenst is en dat huiselijk geweld meer bespreekbaar gemaakt moet worden. Belangrijk is ook dat het probleem vroeg wordt gesignaleerd en gemeld. De deelnemers aan het gesprek,  burgemeester Pieter Smit (in zijn rol als ambassadeur huiselijk geweld), Riekje Kok (Voormalig directeur-bestuurder Toevluchtsoord Groningen & Drenthe), Geert Alberts (Politie Noord-Nederland), Houssein Ahmed   (Stichting Samen-Alsahaba), Alie van der Laan (wijkverpleegkundige) en Sjaak van Nierop  (Huisarts bij Arts en Zorg, Winschoten) bespraken aan de hand van diverse onderzoeksgegevens en stellingen de problematiek rond de aanpak van huiselijk geweld.  In de huidige maatschappij is noaberschap niet meer zo vanzelfsprekend en juist dat zou zorgen voor eerdere meldingen en het bespreekbaar maken. Als Geert Alberts, vroeger wijkagent de wijk doorging dan werd hij regelmatig aangesproken door een inwoner of hij even langs wilde gaan bij een bepaalde buurtbewoner omdat het vermoeden bestond dat er iets aan de hand was. Tegenwoordig is dat niet meer zo, de moderne mens is op zichzelf gericht  en wijkagenten, wijkcentra en bijvoorbeeld de vaste postbode, worden wegbezuinigd. Iemand uit de zaal gaf een schrijnend voorbeeld van een man die naast een gezin woonde waar huiselijk geweld plaatsvond en vervolgens zelf slachtoffer werd van geweld omdat er een melding over dat gezin was gedaan bij de politie en de buurman hem van die melding verdacht. Hoe kun je dat voorkomen. Dat gaf weer voldoende stof om over te praten, net als tal van andere dilemma’s en veronderstellingen.

Om te zorgen dat het onderwerp niet alleen in kleine kring, zoals tijdens het rondetafelgesprek, besproken wordt maar ook maatschappij breed, heeft Stichting Anfora het estafettestokje overgenomen van het Arbeidskreis gegen Gewalt an Frauen und Kindern in Leer dat in het afgelopen jaar de interactieve campagne onder de naam ‘Der richtige Standpunkt gegen Gewalt’(deze campagne trekt al sinds 2007 door Duitsland) heeft georganiseerd en waarvan het resultaat’, 96 uitvergrote foto’s, op 10 december te zien was in de Marktpleinkerk. Een delegatie uit Leer was tevens aanwezig tijdens het rondetafelgesprek. In Leer had de campagne een groot bereik; van de deelraad Leer tot een school klas, van mannenkoor tot gemeenteraad, van het huisartsenteam tot plaatselijke ondernemers en van sportverenigingen tot de plaatselijke politie; iedereen heeft meegedaan aan de interactieve campagne tegen geweld. Uitleg over de op te starten campagne en de oproep om mee te doel zorgde voor enthousiaste reacties. Het is een manier om aandacht te vestigen op de vele vormen van (huiselijk) geweld én tegelijkertijd bewustzijn te creëren voor een onderwerp dat nog steeds een taboe is.

Aan politici en lokale/regionale bekendheden op het gebied van cultuur, media en maatschappij maar zeker ook aan de inwoners van Oldambt zal worden gevraagd naar hun standpunt ten aanzien van geweld tegen vrouwen. Die visie/slogan of kreet tegen geweld kunnen op een groot vel papier, op de weg of in het zand geschreven worden en daar moet dan een foto van gemaakt worden. Het resultaat van de ingezamelde standpunten zal leiden tot ‘De galerie van standpunten’. Afhankelijk van de financiële steun voor het project zal dit zowel tot een fysieke tentoonstelling leiden, een presentatie via de website van Stichting Anfora, als ook via de uitgave van een boekwerkje.

Meer informatie over de op te starten campagne en de activiteiten van Stichting Anfora via www.stichtinganfora.nl.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button