AlgemeenGemeente

College Oldambt adviseert minister niet in te stemmen met Winningsplan NAM

- advertentie -
Oldambt – Het college van burgemeester en wethouders van Oldambt adviseert aan de minister van Economische Zaken om niet in te stemmen met het winningsplan Gaswinning Groningen Gasveld 2016 van de NAM.

De redenen daarvoor zijn dat er in het plan voor de gaswinning te weinig rekening is gehouden met de veiligheid, er teveel onzekerheden bestaan en er in het plan een aantal belangrijke zaken ontbreken. Niet in de laatste plaats wordt er naar de mening van het college  te weinig rekening wordt gehouden met de grote negatieve maatschappelijke effecten van de gaswinning.

- advertentie -

Het college stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat primair de veiligheid van inwoners en het voorkomen van schade het belangrijkste dient te zijn. Economische aspecten en leveringszekerheid van aardgas dienen daaraan ondergeschikt. De veiligheid moet in alle opzichten primair voorop staan. Het is daarom dat er nadrukkelijk dient te worden gestreefd  naar minimalisatie van de gasproductie. Het staat namelijk ontegenzeggelijk vast dat alleen op die manier aardbevingen in de winningsgebieden zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden, met als doel de veiligheid te waarborgen en schade te beperken.

Het begrip schade is volgens het college van Oldambt veel meer dan het voorkomen van (ernstige) schade aan gebouwen. Het gaat ook zeker om psychosociale schade van de inwoners van het gebied en economische – en reputatieschade. De constatering is dat de NAM in haar winningsplan nauwelijks oog heeft (gehad) voor de effecten op de veiligheidsbeleving, de schadebeperking en het welzijn van de inwoners.

Samenvattend is de conclusie dat bij het opstellen van het winningsplan de veiligheid,  maatschappelijke impact en acceptatie onvoldoende is beschouwd en meegewogen.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button