Algemeen

Orthodontist Potgieser krijgt boete voor verkeerd declareren

- advertentie -

Winschoten – De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt de Praktijk voor Orthodontie Potgieser in Winschoten een boete op voor verkeerd declareren. De NZa deed in 2015 onderzoek bij deze Groningse praktijk naar aanleiding van signalen van patiënten.

- advertentie -

Duitslandroute
Op basis van declaratieoverzichten en patiëntendossiers concludeert de NZa dat de praktijk in 2013 en 2014 te veel declareerde. De orthodontist bracht bij patiënten een toeslag in rekening  voor het opstellen van een behandelplan. Deze toeslag moest door de patiënt worden overgemaakt op een Duits bankrekeningnummer van de praktijkeigenaar. Op deze manier probeerde de orthodontist de Nederlandse regels te omzeilen. In totaal hebben 243 patiënten deze vergoeding betaald. De NZa legt de orthodontist een boete op.

Voorzieningenrechter
De praktijk voor Orthodontie Potgieser heeft bij de NZa bezwaar gemaakt tegen publicatie van het boetebesluit en de voorzieningenrechter gevraagd publicatie te verbieden. De rechter heeft zich daarom gebogen over de vraag of het boetebesluit rechtmatig is en heeft op 5 juli 2016 geoordeeld dat de orthodontist redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat deze Duitslandroute een ontduiking van de Nederlandse wet- en regelgeving oplevert en dus niet is toegestaan. In de uitspraak van de rechter staat ook dat de NZa de hoogte van de boete én de hoogte van de toeslag die in rekening werd gebracht niet bekend mag maken.

Omzetdaling
De praktijkeigenaar geeft aan dat hij de toeslag in rekening brengt om zijn omzetdaling te compenseren die het gevolg zou zijn van een tariefkorting door de NZa. Hij geeft daarbij aan dat hij deze werkwijze toepast om de kwaliteit van zorg die zijn patiënten van hem gewend zijn, te kunnen blijven aanbieden. De NZa bepaalt wat mondzorgverleners in rekening mogen brengen en wat dit maximaal mag kosten. Zorgverleners mogen geen andere zaken in rekening brengen, dus ook geen aparte toeslag. Met de boete straft de NZa de orthodontist voor het fout declareren waarmee hij onterecht inkomsten heeft ontvangen.

Waarschuwing
De NZa waarschuwde consumenten eerder voor mondzorgpraktijken die mogelijk onterecht een toeslag in rekening brengen. De NZa kan niet afdwingen dat de onterechte toeslag wordt terugbetaald aan gedupeerden, daarvoor heeft de NZa niet de wettelijke bevoegdheid.

Op dit moment lopen er nog twee toezichtonderzoeken naar mondzorgpraktijken die mogelijk onterecht toeslagen in rekening brengen bij patiënten.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button