AlgemeenGemeente

Gemeente Oldambt evalueert Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

- advertentie -

Oldambt – Het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) van Oldambt werd in 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. In het GVVP is het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid geformuleerd. Onderdeel van het GVVP is een meerjarig actieplan op basis waarvan concrete maatregelen worden uitgevoerd. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juli jl. het GVVP geevalueerd.

- advertentie -

Evaluatie
Er zijn drie belangrijke redenen om het GVVP nu te evalueren en dit te actualiseren. Ten eerste omdat de uitvoering van het huidige actieplan eind 2016 wordt afgerond. Een andere belangrijke aanleiding is dat de Omgevingsvisie Oldambt in de tweede helft van 2016 wordt opgesteld. Het GVVP maakt daarvan integraal onderdeel uit. Tot slot werden tijdens de evaluatie de beleidsuitgangspunten van het GVVP nog eens kritisch tegen het licht gehouden en daar waar nodig bijgesteld. De uitkomsten van de evaluatie moeten leiden tot het formuleren van nieuw verkeer- en vervoerbeleid dat vervolgens in de gemeentelijke Omgevingsvisie wordt opgenomen.

Maatregelen
De afgelopen jaren zijn uit het actieplan GVVP Oldambt al vele maatregelen uitgevoerd. Zo heeft de gemeente gevaarlijke kruispunten zoals de Blijhamsterweg-Udesweg in Winschoten gereconstrueerd. Hetzelfde geldt voor het kruispunt Emergoweg-Vinkersweg in Westerlee. Door de herinrichting zijn beide kruispunten aanzienlijk overzichtelijker en daarmee veiliger geworden. Ook de spoorwegovergang Blijhamsterweg-Wilhelminasingel in Winschoten is met het oog op de verkeersveiligheid gereconstrueerd.

De gemeente Oldambt reconstrueert straten en wegen op basis van landelijke richtlijnen ten behoeve van verkeersveiligheid. Vorm en functie van straten en wegen worden daarmee meer met elkaar in overeenstemming gebracht. De gemeente investeert veel in verkeerseducatie, zoals het aanbieden lespakketten voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ook E-bikes hebben daarbij bijzondere aandacht.

Verkeersstromen
Iedere vier jaar laat de gemeente de verkeersstromen tellen op ongeveer 35 locaties om inzicht te krijgen of wegen en straten qua verkeersstromen drukker of rustiger worden. Deze informatie is van belang als wegen heringericht gaan worden. Ook beschikt de gemeente over twee mobiele snelheidsdisplays waarmee de snelheid van gemotoriseerd verkeer gemeten wordt. Deze apparatuur wordt veelvuldig ingezet ten behoeve van de verkeersveiligheid. Voor de politie kunnen de resultaten hiervan aanleiding zijn tot verscherpte controle.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button