Algemeen

‘Dorpen in gemeente Oldambt komen er qua leefbaarheid bekaaid vanaf’

- advertentie -

Finsterwolde – Op 12 september jl. sprak de Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde, tijdens een inspraakronde in de BMR-commissie van de gemeente Oldambt zijn zorgen uit over de leefbaarheidsplannen in het dorp Finsterwolde.

- advertentie -

Recentelijk is door gemeente Oldambt en woningcorporatie Acantus besloten om het project Wooncoöperatie Finsterwolde voor het behoud van 22 sloopwoningen aan de H.J. Siemonsstraat eenzijdig te beëindigen omdat het initiatief geen handtekening wilde zetten onder de projectovereenkomst met Acantus.

”Dat in de kleine lettertjes van de wet door de corporatie vooral gekeken is naar juridische onmogelijkheden, was voor het initiatief een reden om te vragen om een uitvoergarantie. Maar dit mocht vooral niet op papier. De initiatiefnemers en het dorp hebben inmiddels, op advies van de Woonbond, gevraagd bij de gemeente om een juridische stevige basis voor het initiatief door ruimte hiervoor te maken bij de prestatieafspraken tussen de corporatie, huurdersverenigingen en de gemeente.’‘ zegt Franny Oolders voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde

Volgens de vereniging heeft een medewerker van de corporatie in een recentelijk gesprek met dorpsbelangen aangegeven dat Acantus onder geen beding meer mee gaat werken aan de antisloopplannen voor het dorp.

Wooncontingenten
Oolders verteld: ”Hier speelt dan ook het verhaal van het belang van het behoud van de wooncontingenten. Door de provinciale plannen om goedkope koopwoningen neer te zetten in Blauwestad, moet gemeente Oldambt tevens verplicht woningen slopen om de bouwcontingenten voor dit plan te realiseren. Blauwestad is niet bedoeld voor toevoegen goedkope koop, maar voor een duurder segment. De contingenten voor dit dure segment komen dan ook niet ten laste van de bouwcontingentenvoorraad van de gemeente Oldambt.”

En verder: ‘‘Nu het wel gaat om goedkope koop, komen de contingenten vooral uit sloop van de sociale huurwoningen in de omliggende dorpen. Eenmaal gesloopt kan hier niks teruggebouwd worden. Hier bepalen DUS vooral de provincie, de gemeente Oldambt en de corporatie waar de wooncontingenten uiteindelijk naar toe gaan. De corporatie wikt, de lokale overheid beschikt en de burger die het noodgedwongen slikt.”

De dorpsbelangenvereniging heeft een brief hierover naar de provincie gestuurd. Deze moet nog behandeld worden in de Statencommissie. Inmiddels is echter duidelijk dat er meer verzet is tegen de plannen voor goedkope bouw in Blauwestad. Eerder spraken de regiogemeenten hun onmin al uit.

Brief naar provincie
Daarom is er 28 september een motie van vertrouwen in de “lijn Eikenaar” aangenomen in Provinciale Staten. Hierbij wordt het college opgeroepen om verhoudingen met betrokken gemeenten te herstellen en alsnog in overleg te treden met de gemeenten en specifiek Oldambt, om te komen tot een regeling waar partijen zich in kunnen vinden.

”Wij hopen dat daarbij ook rekening wordt gehouden met de leefbaarheid in de dorpen van Oldambt, want daar waar elk ander dorp een beroep kan doen op planvorming ten behoeve van de leefbaarheid, lijken de dorpen van Oldambt er bekaaid af te komen’‘. En dan rest slechts één vraag.

Is het beleid, of mag er ook over worden nagedacht?

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button