Algemeen

Provincie trekt anderhalf miljoen uit voor afronden centrumgebied

- advertentie -

Winschoten – De provincie Groningen keert 8,4 miljoen euro uit voor negen projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan verbetering van de leefbaarheid in de provincie Groningen. Uit het provinciale Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid zijn in drie categorieën subsidies toegekend. In de categorie ‘gebiedsgerichte aanpak’ 7,8 miljoen euro, in de categorie ‘voorzieningen op peil’ 500.000 euro en vanuit het transitiefonds particuliere woningvoorraad 100.000 euro.

- advertentie -

Met de subsidies levert de provincie Groningen een bijdrage aan meerdere aspecten ter verbetering van de leefbaarheid. Zo wordt  een aantal centrumkernen toekomstbestendig gemaakt: door sloop van leegstaand (verpauperd) vastgoed, door vermindering van overtollige vierkante meters winkelruimte wordt een deel van de retailagenda uitgevoerd en door het opknappen en herinrichten van de openbare ruimte. En er wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan maatschappelijke voorzieningen.

Gebiedsgerichte aanpak
In de categorie gebiedsgerichte aanpak krijgt de integrale gebiedsontwikkeling Musselkanaal 2 miljoen euro, centrum ontwikkeling Oude Pekela 1,5 miljoen euro, versterking oostwest-as centrum Winschoten 1,5 miljoen euro, centrum versterking Uithuizen 1,6 miljoen euro (plus 1.444.000 euro uit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden), Cleveringaplein Appingedam 400.000 euro en toekomstbestendig Meeden 809.600 euro (en 100.000 euro vanuit de Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden). Met de subsidiebijdragen van de provincie kunnen deze zes plannen met een totale investering van 40 miljoen euro gerealiseerd worden. De plannen zijn door gemeenten in samenspraak met diverse partijen ontwikkeld en hebben als gezamenlijk kenmerk dat zij een toekomstbestendige bijdrage leveren aan de leefbaarheid van een plaats of dorp.

Gemeente Oldambt
De aanvraag van de gemeente Oldambt heeft betrekking op het laatste deel van het plan voor de binnenstad van Winschoten. Het ingediende plan kent drie plandelen: de herinrichting van het Israëlplein, de zuidelijke entree van ’t Rond en de Poort van Winschoten. Hiermee worden de werkzaamheden in het centrumgebied afgerond.

Een van de speerpunten voor de versterking van het centrumgebied is het wegnemen van verpauperde bebouwing. Daarnaast is het compacter maken van het winkelgebied en het terugbrengen van m2 winkelvloeroppervlak een doel. De gemeente heeft de afgelopen jaren de winkelvloeroppervlakte al fors teruggebracht (met 19.000 m2) en met dit plan wordt nog eens 6.000 m2 gesaneerd en weg bestemd.

Daarnaast zorgt het opknappen van de openbare ruimte samen met het realiseren van een historische bebouwingswand voor een sterk verbeterd verblijfsklimaat en beschikt  Winschoten over een toekomstbestendig centrum. Totale kosten 5.500.000 euro, toegekend bedrag 1.500.000 euro

- advertentie -

Transitiefonds particuliere woningbouw
Uit het transitiefonds particuliere woningbouw krijgt de gemeente Oldambt een bedrag van 100.000 euro. Op basis van een gemeentelijke verordening kunnen particuliere eigenaren een financiële bijdrage krijgen van maximaal 10.000 euro voor de sloopkosten van een woning.

- advertentie - 

Meer aanvragen
In de eerste ronde van het Uitvoeringsprogramma leefbaarheid zijn er in totaal 31 aanvragen gedaan waarvan er dus 9 zijn gehonoreerd. De provincie heeft de aanvragen beoordeeld aan de hand van een ranking systematiek omdat het budget per categorie beperkt was. De provincie gaat met de indieners van de projecten die geen subsidie ontvangen in gesprek. Mogelijk dat de projecten in een volgende ronde in aanmerking kunnen komen.

Felicitaties
Gedeputeerde Leefbaarheid Eelco Eikenaar: “Ik ben blij dat we negen projecten in onze provincie kunnen helpen om toekomstgerichte plannen te kunnen realiseren. Het grote aantal ingediende projecten bewijst ook dat er op veel plaatsen in onze provincie behoefte is aan ondersteuning op het gebied van leefbaarheid. Ik feliciteer alle initiatiefnemers van de gesubsidieerde projecten en kom graag binnenkort langs.”

Foto: Gemeente Oldambt (Aanpak de Venne eerder dit jaar)

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button