AlgemeenGemeente

Oldambt gaat voor duurzaamheid; Gemeente Oldambt actualiseert klimaatbeleid

- advertentie -

Oldambt – Het bestaande klimaatbeleidsplan van de gemeente Oldambt is toe aan vernieuwing. De gemeente wil aan de slag om de klimaatdoelstellingen te halen. De afgelopen periode is gewerkt aan de concrete uitvoering van het huidige klimaatbeleidsplan. De komende periode wil de de gemeente inzetten op onder andere het ontwikkelen van duurzame energie (zoals bijvoorbeeld zonne-energie), het verder verduurzamen van de eigen organisatie, het bevorderen van energiebesparende maatregelen bij zowel particulieren en bedrijven. Het uiteindelijke doel is de uitstoot van CO2 terug te dringen.

- advertentie -

Voor de uitvoering van het klimaatbeleid is in de begroting voor de komende jaren structureel € 50.000,- per jaar opgenomen.

Geld beschikbaar voor leningen
Om energiebesparing te bevorderen gaat het college van B&W de gemeenteraad voorstellen om deel te nemen in het zogenaamde ‘revolverend fonds particuliere woningverbetering’ van de provincie Groningen. Dit fonds is gericht op het de verbetering, de verduurzaming en het levensloopbestendig maken van particuliere woningen. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 150.000,- beschikbaar te stellen voor het verstrekken van leningen. Door deel te nemen in het provinciale fonds verdubbelt de provincie dit bedrag. Op deze manier komt er vanuit het fonds een bedrag voor leningen beschikbaar van € 300.000,- voor particulieren in de gemeente Oldambt om hun woning te verbeteren.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2016 staat het voorstel actualisatie klimaatbeleid en deelname in het revolverend fonds op de agenda.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button