Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
AlgemeenGemeente

Subsidies voor leefbaarheid in Oost-Groningen

- advertentie -

Oldambt- De provincie Groningen kent aan vijf projecten in Oost-Groningen een subsidie toe vanuit het Reserve Leefbaarheid Krimpgebieden Oost-Groningen. In overleg met de gemeenten in Oost-Groningen zijn aan vijf projecten die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid subsidies toegekend. Aan het project ‘Een toekomst voor de Meet’ in de gemeente Bellingwedde is 200.000 euro toegekend, aan de revitalisering van Dorpshuis De Tille in Westerlee is 161.000 euro toegekend, in de revitalisering van sportpark Drieborg  wordt 55.000 euro geïnvesteerd,  de bijdrage aan toekomstbestendig Meeden in de gemeente Menterwolde is 100.000 euro en aan het  haalbaarheidsonderzoek Ecodorp in ter Apel is 34.000 euro toegekend

- advertentie -

Een toekomst voor De Meet (gemeente Bellingwedde)
Het dorpshuis De Meet te Bellingwolde wordt gerenoveerd en vernieuwd waarna meerdere functies in het dorpshuis worden gevestigd, waardoor een MFC ontstaat (dorpshuisfunctie, vestiging maatschappelijke organisaties, consultatiebureau, jongerensoos, bibliotheek).

Revitalisatie Dorpshuis De Tille (Stichting Dorpshuis Westerlee)
Realiseren van een centrale ontmoetingsruimte in en rondom het Dorpshuis De Tille. Met een verbouwing en het verduurzamen van het dorpshuis ontstaat een toekomstbestendige plek waar men diverse activiteiten kan ontplooien en waar tevens de Steunstee een plek krijgt.

Revitalisering sportpark Drieborg (Sportvereniging Drieborg)
Door vernieuwing en verduurzaming van het sportpark zal de rol, welke de vereniging nu speelt in het dorp, worden gecontinueerd. De vereniging speelt een cruciale rol als bindmiddel. Dit wordt als zeer belangrijk gezien voor de leefbaarheid in en om het dorp. Resultaten van de revitalisering zijn: een nieuw kleedgebouw en herstel/fysiotherapie ruimte; energiezuinige veldverlichting; nieuwe hekwerken en ballenvangers.

Toekomstbestendig Meeden (gemeente Menterwolde)
Het realiseren van een toekomstbestendig ontmoetingsplek voor en door het dorp Meeden. Een passende en adequate huisvesting voor het primair onderwijs (IKC), dorpshuis en gymzaal in Meeden, waarbij gezamenlijke inspanningsverplichtingen bestaan ten aanzien van de omvang, een rendabele exploitatie, de spreiding van het onderwijsaanbod en de inzet van bestaande gebouwen. Het uitgangspunt is bundeling van voorzieningen, integraliteit en het zoeken van een adequate oplossing voor overbodige gebouwen. Onderdelen van het project zijn: Integraal Kindcentrum (IKC): clustering onderwijs + peuterspeelzaal/opvang & bibliotheekfunctie; onderhoud sportzaal + inkrimpen dorpshuis; verbindings- en ontmoetingsplein Meeden.

Haalbaarheidsonderzoek Ecodorp (Vereniging Ecodorp Noordeland)
Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van een Ecodorp in de gemeente Vlagtwedde  op het terrein van de oude aardappelzetmeelfabriek in Ter Apel.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button