Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
AlgemeenGemeente

Oldambt wil marktconsultatie met betrekking tot Huishoudelijke Hulp

- advertentie -
Oldambt – De gemeente Oldambt is voornemens om in het 1e kwartaal 2017 een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure te starten voor de levering van Huishoudelijke Hulp aan onze inwoners. Voordat we echter starten met de aanbesteding willen wij zoveel mogelijk kennis benutten van de markt. Immers de marktpartijen weten als experts hoe de Huishoudelijke Hulp voor cliënten zo goed mogelijk geleverd kan worden. Wij willen die kennis uit de markt halen door middel van een marktconsultatie.

Een marktconsultatie is een door de gemeente georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Het al dan niet meedoen aan deze marktconsultatie heeft geen consequenties voor een eventueel latere aanbestedingsprocedure. Daarnaast is het van belang te weten dat informatie uit deze marktconsultatie kan afwijken van informatie die later bij een eventuele aanbestedingsprocedure wordt verstrekt en dat  deelname aan deze marktconsultatie niet automatisch leidt tot gunning van een opdracht.

- advertentie -

Op 20 december jl. heeft de gemeente Oldambt een marktconsultatiedocument openbaar gepubliceerd op Tenderned. In dit document is een procedurebeschrijving opgenomen en worden vragen gesteld waarop wij graag antwoord ontvangen. In het proces is ook een mogelijkheid opgenomen om met partijen in dialoog te treden.

Belangstellenden kunnen het marktconsultatiedocument opvragen via Tenderned, via deze link.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button