AlgemeenPolitiek

Ger Klein: ‘Gemeente Oldambt heeft maling aan bewoners Sint Vitusstraat’

Winschoten – De gemeente Oldambt heeft op het oude fabrieksterrein van NoordNed aan de Sint Vitusstraat in Winschoten een baggerdepot aangelegd. Vanaf september zal er weer bagger naar dit terrein worden aangevoerd. De bagger wordt gebruikt om de vervuiling van het terrein af te dekken. Op het terrein zal een park worden aangelegd. Hiervoor is nog 30.000 kuub bagger nodig.

- advertentie - 

De bewoners van de Sint Vitusstraat zijn de overlast die het baggerdepot veroorzaakt beu. Ze hebben het college daarom verzocht om handhavend op te treden.

Lees ook: Hart van Nederland maakt opnames in Winschoten wegens bagger-affaire

De berichtgeving hierover in het Dagblad van het Noorden was voor Ger Klein, lijsttrekker van Gemeentebelangen Oldambt, aanleiding om in contact te treden met Elsa Kamminga, woordvoerder van de verontruste bewoners.

Baggerdepot aangelegd zonder vereiste vergunning
Kamminga heeft Klein inzage gegeven in de documenten die op de kwestie betrekking hebben, waaronder diverse e-mails, het handhavingsverzoek en de reactie van het college op dit verzoek. Verder heeft Klein de feitelijke situatie op het oude fabrieksterrein in ogenschouw genomen.

- advertentie - 

Hoewel het college zich ervan bewust is dat het baggerdepot is aangelegd zonder de daarvoor vereiste omgevingsvergunning, is het vooralsnog niet van plan de aanvoer van bagger op te schorten.

Klein: “Het college schrijft aan de bewoners dat de baggerwerkzaamheden mogen worden stil gelegd als sprake is van een strijdige situatie. Dit is, zoals het college nota bene zelf erkent, op dit moment aan de orde. Is het dan niet vreemd dat het college desondanks geen aanleiding ziet om de werkzaamheden op te schorten? Op deze wijze neem je de situatie waarin de bewoners verkeren niet serieus.”

Woon- en leefklimaat aangetast
In de brief van het college staat verder te lezen dat de vereiste vergunning achteraf kan worden verleend omdat de transformatie van bedrijf naar park een voor alle partijen gewenste ontwikkeling is. In het Dagblad van het Noorden herhaalt wethouder Swagerman (SP) deze stelling door te verklaren dat bij alle betrokkenen overeenstemming is over de aanleg van het park.

Klein: “In het gesprek dat ik met mevrouw Kamminga had, heeft zij benadrukt dat de bewoners nog steeds achter de aanleg van het park staan. Maar het college gaat wel erg kort door de bocht door te stellen dat daarom alsnog een vergunning voor het baggerdepot kan worden verleend. Deze stelling gaat namelijk volledig voorbij aan de belangen van de bewoners.”

Hij vervolgt: ”Op grond van landelijke richtlijnen geldt ter voorkoming van stof- en stankhinder een afstand van 30 meter en ter voorkoming van geluidhinder door bijvoorbeeld aan- en afrijdende vrachtauto’s een afstand van 50 meter. Omdat de dichtstbijzijnde woning op een afstand van minder dan 10 meter van het baggerdepot is gelegen, kan in mijn optiek onmogelijk een goed woon- en leefklimaat worden gegarandeerd. Ik durf daarom de bewering aan dat het huidige baggerdepot niet alsnog kan worden gelegaliseerd.”

Betrouwbare overheid
Gemeentebelangen Oldambt staat voor een betrouwbare overheid die haar zaken vooraf goed op orde heeft. Klein: “Omdat voor het baggerdepot geen vergunning is verleend, handelt de gemeente in strijd met haar eigen regels. En als je dan ook nog eens geen aanleiding ziet om de aanvoer van bagger op te schorten, dan ben je als gemeente niet betrouwbaar en heb je maling aan de bewoners. Ik roep het college op om samen met de bewoners te kijken naar een passende oplossing. Een oplossing waarbij een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners uiteraard voorop staat.”

Foto’s: Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

- advertentie - 
- advertentie - 

Dit kan u ook interesseren

Back to top button