AlgemeenGemeente

Hoe zit het met carbid, vreugdevuur en vuurwerk tijdens Oud en Nieuw?

- advertentie -

Oldambt – Hoe zit het precies met de vergunningen rond Oud en Nieuw? Hieronder staan alle regels omschreven voor de branden/ vreugdevuren, carbidschieten en vuurwerkverkoop.

Branden (vreugdevuren)
Ook tijdens de viering van oud & nieuw is het in de gehele gemeente Oldambt niet toegestaan om brandjes/vuren te stichten. Dit jaar zal hier wederom streng op worden toegezien door de diverse instanties. Het stichten van brandjes/vuren kan leiden tot strafmaatregelen tegen de brandstichters.

- advertentie -

Wel is het mogelijk om van tevoren een aanvraag in te dienen voor het houden van een vreugdevuur. In gezamenlijkheid met de Brandweer en Politie wordt bekeken of de locatie waarvoor wordt aangevraagd geschikt wordt bevonden.

Een ontheffing voor het houden van een vreugdevuur is aan strenge (milieu-openbare orde/veiligheid) eisen verbonden. Aanvragen moeten middels een daartoe vastgesteld formulier worden ingediend. Het formulier is te vinden op onze website of kan op verzoek worden toegezonden.

Aanvragen moeten vòòr 1 december 2017 zijn ingeleverd op het gemeentehuis. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen! 

Carbidschieten
Carbidschieten is verboden maar het verbod geldt niet in de volgende gevallen:

 1. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december 2017 tussen 10.00 uur en 1 januari 2018 02.00 uur, waarbij gebruikt gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 1 liter, mits daarbij geen gevaar optreedt voor mens of milieu.
 2. carbidschieten dat plaatsvindt op 31 december 2017 tussen 10.00 uur en 1 januari 2018 02.00 uur, op een erf behorende bij een woning buiten de bebouwde kom, waarbij gebruik gemaakt wordt van bussen met een maximale inhoud van 60 liter mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 3. er zijn maximaal 4 personen aanwezig die carbidschieten, waaronder een meerderjarige bewoner van de betreffende woning die ervoor zorgt dat deze voorwaarden worden nageleefd;
 4. er worden geen handelingen verricht waardoor gevaar optreedt voor mens of milieu;
 5. er worden in totaal niet meer dan twee bussen gebruikt;
 6. naast de onder 1 genoemde personen is er geen publiek aanwezig anders dan de bewoners van de betreffende woning;
 7. de afstand vanaf de plek waar het carbidschieten plaatsvindt tot gebouwen van derden bedraagt tenminste 100 meter;
 8. het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter;
 9. indien het carbidschieten plaatsvindt na zonsondergang moet het schietterrein goed worden verlicht.

De burgemeester kan ter voorkoming van gevaar, schade of overlast, of in het belang van de natuurbescherming, plaatsen in de gemeente aanwijzen waar het niet is toegestaan om carbid te schieten. Tevens kan de burgemeester ontheffing verlenen van het verbod.

- advertentie -

Aan een dergelijke ontheffing worden strenge veiligheidsvoorschriften verbonden en kan worden beperkt naar plaats en tijd. Aanvragen moeten middels een daartoe vastgesteld formulier worden ingediend. Het formulier is te vinden op onze website of kan op verzoek worden toegezonden.

- advertentie - 

Aanvragen moeten vòòr 1 december 2017 zijn ingeleverd op het gemeentehuis. Aanvragen die na deze datum binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

Vuurwerk
Koop alleen goedgekeurd vuurwerk. Dit is op 28, 29 en 30 december te koop bij de erkende verkoopadressen. Voor het grondgebied van de gemeente Oldambt zijn de volgende verkoopadressen voorzien van een rechtsgeldige vergunning, te weten:

 • HANShekwerk aan de Kopaf 1 te Nieuwolda;
 • Fietsenhandel Jan Musch aan de Molenstreek 20 te Finsterwolde;
 • Welkoop aan de Transportbaan 1 te Winschoten;
 • Verfspeciaalzaak Winschoten aan de Wilhelminasingel 89 te Winschoten.

Vuurwerk mag afgestoken worden tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur.

 

 

 

 

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button