AlgemeenGemeente

Prestatieafspraken (huur)woningmarkt Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Op 5 december ondertekenden de gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties uit Oldambt de prestatieafspraken voor 2018 en 2019. In de prestatieafspraken worden jaarlijks afspraken vastgelegd over de (huur)woningmarkt in de gemeente. Daarbij gaat het niet alleen om aantallen, maar ook over bijvoorbeeld verduurzaming, wonen met zorg, begeleiding van kwetsbare personen en burgerinitiatieven. Alle partijen kijken terug op een vlot proces en een constructieve samenwerking.

- advertentie -

Wonen en zorg
Vanwege de vergrijzing en de toename van het aantal kwetsbare personen in de sociale huursector hebben de gemeente, corporaties en huurdersorganisaties in deze prestatieafspraken bijzondere aandacht geschonken aan het thema wonen en zorg. Naast thema’s als levensloopgeschikte woningen zijn er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld woonbegeleiding van kwetsbare personen en het voorkomen van een huurachterstand.

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is een steeds belangrijker onderwerp geworden, ook in de woningmarkt. De prestatieafspraken zijn daarom ook gericht op participatie en bewonersinitiatieven. Zo sluiten ze aan op het gebiedsgericht werken en is er een afspraak opgenomen over het faciliteren van wooncoöperaties.

Een vlot proces
Vorig jaar maakte de gemeente Oldambt samen met de corporaties Acantus, Groninger Huis, Mooiland en Woonzorg Nederland en de huurdersorganisaties van Scheemda, Winschoten en de huurdersadviesgroep Groninger Huis voor het eerst prestatieafspraken volgens de nieuwe wetgeving (Woningwet 2015). Gemeente, corporaties en huurdersorganisaties zijn daarbij gelijkwaardige partners. Zo hebben alle partijen ook dit jaar weer de samenwerking ervaren; constructief en vlot.

De prestatieafspraken zijn openbaar en via deze link te bekijken.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button