AlgemeenGemeente

Bijverdienen is mogelijk voor inwoners met een uitkering

- advertentie -

OldambtDe gemeente Oldambt vindt het belangrijk dat u zoveel mogelijk meedoet in de samenleving. Ook het accepteren van een baan met beperkte inkomsten terwijl u al een uitkering ontvangt, levert u ook financieel voordeel op. U mag namelijk een bepaald deel van de inkomsten uit werk houden.

- advertentie -

Hoeveel?
Als u ouder bent dan 27 jaar ontvangt u maximaal 25% van het verdiende inkomen met een maximum van € 201,– naast uw uitkering. U kunt in een periode van 24 maanden 6 maanden gebruik maken van deze vrijstelling en maken we samen met u afspraken over het vinden van werk zodat een uitkering niet meer nodig is.

Extra vrijlating voor alleenstaande ouders
Voor alleenstaande ouders (ouder dan 27 jaar) geldt nog een extra vrijlating. Na toepassing van de hierboven vermelde algemene vrijlating worden de inkomsten uit arbeid tot 12,5 procent van deze inkomsten vrijgelaten. Daarvoor geldt een maximum van € 125,67 (peil 1 juli 2017) per maand, gedurende een aaneengesloten periode

van maximaal 30 maanden. Hierbij moet dan wel sprake zijn van het hebben van de volledige zorg voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar.

Vrijlating medische uren beperking
Kunt u door ziekte, handicap, zwangerschap of bevalling geen volle werkweek werken? Dan spreken we over een medische uren beperking. In dat geval wordt 15% van de inkomsten uit arbeid met een maximum van € 127,46 per maand (peil 1 januari 2017) vrijgelaten.

Deze vrijlating kent geen maximale termijn en geldt voor alle leeftijden. Deze vrijlating kan alleen worden toegepast als u geen gebruik maakt van bovenstaande vrijlatingen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button