AlgemeenPolitiek

Partij voor het Noorden Oldambt; omdat politiek altijd over mensen gaat!

- advertentie -

Winschoten – Het verkiezingsprogramma van de Partij voor het Noorden in Oldambt is klaar. Het programma waar de Oldambtster partij de verkiezingen op 21 maart mee ingaat is een programma waarin de partij het goede van de afgelopen 4 jaar wil behouden, maar ook nieuwe ideeën op de rol wil zetten voor de komende jaren.

- advertentie -

Het sociaal beleid, zoals dat de afgelopen periode is ingezet moet behouden blijven. Het uitgebreide kindpakket voor kinderen in de armoede moet ook blijven.

Er moet volop ingezet worden op meer woonmogelijkheden voor ouderen, ook in eigen dorp, op duurzame energievormen in samenspraak met onze inwoners, het stimuleren van sport door o.a. een sportfonds voor jonge sporters in te stellen, in te zetten op het behouden en uitbreiden van opleidingsmogelijkheden voor jongeren en nu eindelijk tempo te maken met de aanleg van snel internet.

Grenzen opzoeken
De Partij voor het Noorden wil dat de gemeente nog meer de grenzen gaat opzoeken. Omdenken heet dat met een populaire term. Dat kan volgens ons op heel veel beleidsterreinen. Te denken valt dan aan bijvoorbeeld energie, bouwen, werk, sociaal beleid en ondernemen.

Schade door mijnbouw
Ook wil de Partij voor het Noorden dat schade aan huizen en bedrijven door mijnbouw in onze gemeente ook daadwerkelijk erkend gaat worden door o.a. de NAM, de veroorzaker van al deze ellende. Daar moet de gemeente nog meer op hameren.

Bouwen in Oldambt
De Partij voor het Noorden is van mening dat mensen moeten kunnen wonen waar ze willen. Inzetten op zowel huur als koopwoningen. Ook bouwen in dorpen moet mogelijk zijn. De Partij voor het Noorden wil ook inzetten op de bouw van woonvormen voor ouderen als generatiewoningen en woongemeenschappen.

Voor het volledig programma en de lijst met kandidaten verwijzen wij u graag naar onze website www.partijvoorhetnoorden.nl

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button