Algemeen

Samenwerking kinderopvang KiWi en onderwijs Oost-Groningen

- advertentie -

Oostwold –  Stichting Kinderopvang KiWi (KiWi) en Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) gaan samenwerken op zowel bestuurlijk als op locatieniveau. Samen willen ze Integrale Kindcentra (IKC’s) ontwikkelen. Een IKC is een voorziening voor onderwijs en opvang waar kinderen van nul tot veertien jaar spelen, leren en zich ontwikkelen.

- advertentie -

Onderwijs en opvang worden hier vanuit één hand aangestuurd, zodat in een doorgaande lijn wordt gewerkt aan de optimale ontwikkeling van kinderen. Op een aantal locaties werken SOOOG en KiWi al samen aan de ontwikkeling van IKC’s: in Oude Pekela (Feiko Clockschool) en in Scheemda (Brede School Scheemda). Ook op andere locaties worden de mogelijkheden verkend.

Grote meerwaarde
De samenwerking tussen beide organisaties zal van grote meerwaarde zijn voor kinderen, ouders, personeel en de regio Oost-Groningen, zegt Henriette Beukema, directeur van KiWi. “Samen kunnen we zorgen dat de kwaliteit van opvang en onderwijs in onze regio hoog blijft.” Door de expertise van KiWi en SOOOG te bundelen ontstaat een krachtige organisatie die efficiënter en effectiever werkt, zegt Jaap Hansen, voorzitter van het College van Bestuur van SOOOG. “Daardoor zullen we nog beter in staat zijn om alle kinderen in de regio te bedienen met ons aanbod. IKC’s zullen bijdragen aan een krachtige regio. Onderwijs en opvang blijven door onze samenwerking duurzaam, van hoge kwaliteit en zo dicht mogelijk bij huis. Ouders worden ontzorgd door het totaalpakket dat we bieden op één locatie. Daardoor blijft de regio aantrekkelijk voor ze.”

Eén organisatie
Als stip op de horizon zien KiWi en SOOOG uiteindelijk één organisatie voor opvang en onderwijs. Want juist in een krimpregio is het belangrijk om krachten te bundelen en geen energie te steken in concurrentie, vinden Henriette en Jaap. Henriette: “Samen willen we een duurzame en toekomstgerichte organisatie creëren met een integraal aanbod van onderwijs en opvang. Zo ontzorgen wij ouders en behouden we de werkgelegenheid. Wij bieden ons personeel nieuwe perspectieven en we houden de kwaliteit van onderwijs en opvang hoog”.

Na het tekenen van de intentieverklaring zullen KiWi en SOOOG een gezamenlijke visie ontwikkelen en onderzoeken hoe de samenwerking eruit gaat zien. Medio 2018 zal dit duidelijk zijn.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button