AlgemeenGemeente

Gemeente Oldambt presenteert financiële jaarcijfers 2017

- advertentie -

Oldambt – Op dinsdag 15 mei heeft het college van de gemeente Oldambt de jaarrekening en het jaarverslag over 2017 vastgesteld en goedgekeurd. Met de jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële gevolgen daarvan over het jaar 2017. Onderaan de streep staat een positief saldo van 1,2 miljoen euro.

- advertentie -

Tevreden over het eindresultaat
Wethouder Kees Swagerman is tevreden over het eindresultaat: “Het jaar 2017 was het vierde en het laatste jaar van de coalitie in de gemeenteraad. Ik ben er trots op dat we de meeste voornemens uit het coalitieakkoord hebben gerealiseerd. Ondanks de financiële tegenvallers, zoals de hoger uitvallende kosten voor de Jeugdzorg, hebben we nu voor het achtste jaar op rij een jaarrekening kunnen presenteren met een overschot.”

Slechts een kleine afwijking van de begroting
De jaarlijkse inkomsten en uitgaven van de gemeente Oldambt zijn ongeveer 150 miljoen euro. Het resultaat over 2017 wijkt slechts 0,8 procent af van de begroting. Dit kom bijvoorbeeld door de Jeugdzorg, die in 2017 zo’n 1,3 miljoen euro meer heeft gekost dan begroot. Aan de andere zorgde een wijziging in de wet voor een eenmalige meevaller van 1,9 miljoen euro op de post grondexploitaties in 2017.

Wat doet de gemeente met het overschot?
Van het overschot van 1,2 miljoen euro wordt bijna 0,6 miljoen doorgeschoven naar de begroting van 2018. Dit komt omdat een deel van de begroting van 2017 pas in 2018 tot uitgaven leidt. Ruim 0,6 miljoen euro wordt aan de algemene reserve toegevoegd. Vooruitblik Wethouder Kees Swagerman: “We verwachten vanaf 2018 onder andere hogere kosten voor de Jeugdzorg, de huishoudelijke hulp en het beschermingsbewind. Het is voor de gemeente een uitdaging om de meerjarenbegroting sluitend te houden. Gelukkig staan we er financieel goed voor, dus we kunnen wel tegen een stootje.”

Definitief besluit
Op maandag 25 juni neemt de gemeenteraad een definitief besluit over het jaarverslag en de jaarrekening over 2017.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button