Algemeen

Ondertekening convenant Ommelander verloskundig samenwerkingsverband

- advertentie -

Winschoten – Verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, obstetrie- en kinderverpleegkundigen, kraamzorg en andere professionals in de regio Oost en Noord Groningen op het gebied van de verloskundige zorg werken nauw samen. Deze samenwerking wordt vandaag door het Ommelander verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bekrachtigd door het tekenen van een convenant. Door de samenwerking kunnen zij gezamenlijk kwaliteit van de geboortezorg verder verbeteren en nog beter op elkaar afstemmen. Centraal
staat het opbouwen en onderhouden van vertrouwen en transparantie in praktijkvoering en zorgverlening.

- advertentie -

Aanleiding van het initiatief is de invoering van de integrale geboortezorg: een toenemende samenwerking tussen verloskundigenpraktijken, ziekenhuizen en kraamzorginstanties. Het Ommelander VSV wil haar positie in de regionale geboorteketen versterken. Ze doet dit door de krachten te bundelen en
gezamenlijk standpunten in te nemen over zorginhoudelijke zaken rondom
zwangerschap en bevalling.

Lindy van Breda Vriesman, voorzitter van het verloskundig samenwerkingsverband:
“Met dit convenant bevestigen de deelnemende partijen dat het VSV een onmisbare schakel is in de geboortezorg. Alle partijen binnen het Ommelander VSV zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van de integrale geboortezorg. Met respect voor de meerwaarde van de verschillende disciplines en met behoud van persoonlijke bevoegdheid, bekwaamheid en autonomie wordt gestreefd naar de beste gezinsgerichte zorg.”

Organisaties
De volgende organisaties hebben het convenant ondertekend, Het Ommelander
Ziekenhuis Groningen, de vakgroepen gynaecologie en kindergeneeskunde van
het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Verloskundig centrum ‘de Wieg’ ,
‘Marian Karssen – verloskunde & echoscopie’, Verloskundigen praktijk ‘Artemis’ ,
Verloskundigen praktijk Veendam, Verloskundigen praktijk ‘Neeltje’, Kraamzorg
het Groene Kruis, Isis Kraamzorg.

Foto: Brigitte Ruijtenbeek

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button