Algemeen

Huurdersorganisaties in Oldambt in een nieuw jasje

- advertentie -

De voormalige Huurders Organisatie Winschoten (HOW) en de Stichting Huurders Belangen Finsterwolde willen graag aan de achterban laten weten dat deze huurdersorganisaties in Oldambt zich in een nieuw jasje hebben gestoken.

- advertentie -

Sinds 10 april jl. heeft de voormalige Huurders Organisatie Winschoten een
naamsverandering ondergaan en heet nu Huurders Organisatie Oldambt (HOO). Deze naam past beter bij het werkgebied van de organisatie. Tevens is in Finsterwolde op 7 mei jl. de Stichting Huurders Belangen Finsterwolde (SHBF) opgericht, als opvolger van de Huurderscommissie te Finsterwolde.

De Stichting Huurdersbelangen Finsterwolde wil zich gaan inzetten voor huurdersbelangen in het postcodegebied 9684 en werkt nauw samen met de HOO. De HOO vertegenwoordigt de belangen voor huurders en aangesloten huurders-bewonersorganisaties in Oldambt, die niet separaat ook nog specifiek door een andere huurdersorganisatie worden vertegenwoordigd, zoals de Huurdersorganisatie Scheemda (HOS) en De Huurdersadviesgroep (HAG) van Groninger Huis.

De HOO heeft recent samen met de SHBF een verklaring opgesteld, waarbij zij aangeven geen overeenkomst te willen tekenen met de Huurders Koepel Acantus (HKA), ten aanzien van het overdragen van het wettelijk recht van de huurdersorganisatie voor het geven van beleidsadviezen aan de corporatie Acantus. De HOO wil wel graag informatie uitwisselen met de HKA maar behoud daarnaast ook graag een eigen geluid en ziet daarin ook een meerwaarde voor de gemeente Oldambt.

Zo maakt de HOO samen met andere huurderorganisaties in Oldambt, zich graag sterk voor een regionaal woonlastenonderzoek. De HOO zet zich tevens in voor vernieuwing en verbetering van de huurvoorraad en adviseert in Oldambt, op basis van de cijfers van het CBS voorlopig niet méér sociale huurwoningen te onttrekken, dan dat er ook toegevoegd gaan worden. Daarnaast adviseert de HOO om sociale voorraad te behouden in kleine dorpen en woonkernen, ten behoeve van behoud van de betaalbare leefbaarheid in de dorpen. Eerder maakten beide organisaties zich al sterk voor de komst van de wooncoöperatie, waarbij huurders meer inspraak kunnen verkrijgen bij de corporaties. Dit staat ook vastgelegd in de gemeentelijke prestatieafspraken, de afspraken tussen huurdersorganisaties, de gemeente Oldambt en de corporaties.

Lijkt het u interessant om ook de huurdersbelangen te vertegenwoordigen in het postcode gebied van Finsterwolde of voor de Huurders Organisatie Oldambt, dan kunt u voor deelname in Finsterwolde mailen naar fiwoco@outlook.com en voor deelname aan de Huurders Organisatie Oldambt naar how.oldambt@outlook.com. Beide organisaties zijn nog bezig om hun websites en huisstijl dit komende jaar aan te passen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button