AlgemeenRegionaal nieuws

Studenten van Hanzehogeschool versterken de regio

- advertentie -

Winschoten – In het afgelopen half jaar hebben teams van studenten kansen voor de regio onderzocht. Ze gaven op 26 juni hun eindpresentatie. Dat gebeurde in de Innovatiewerkplaats in het centrum van Winschoten. Ongeveer 30 vertegenwoordigers van de overheid, maatschappelijke instellingen en bedrijven luisterden naar de presentaties van de studenten.

- advertentie -

De studenten maken deel uit van het project EDRiT (Ems Dollard Regio in Transitie). EDRiT is een Duits-Nederlandse samenwerking om studenten door middel van stages en onderzoeken aan de regio te binden. Partners in EDRiT zijn onder andere de gemeente Oldambt, LandkreisLeer, Hanzehogeschool Groningen en HochschuleEmden-Leer. De gemeente Oldambt heeft gezorgd voor een Innovatiewerkplaats in het centrum van Winschoten.

Dit is een werkplek in een leegstaande winkel waar studenten, docenten, onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten en ook hun regionale opdrachtgevers kunnen spreken. Volgens student Jelmer van Veen zijn er veel voordelen verbonden aan het werken vanuit de Innovatiewerkplaats: “je werkt in de regio en dat maakt dat je sneller in contact komt met je onderzoeksonderwerpen”. Tot nu toe zijn er circa 50 studenten in de Innovatiewerkplaats in Winschoten aan het werk geweest, vanaf september zullen weer nieuwe studenten in het centrum van Winschoten aan de slag gaan.  

De onderzoeken die de studenten presenteerden gingen over thema’s die sterk in de regio spelen, zoals de overschakeling op duurzame energie (energietransitie), toerisme, nieuwe bestemmingen voor bestaande gebouwen (herbestemming) en plannen voor dorpen (dorpsomgevingsplannen). Studenten kwamen van verschillende opleidingen van Hanzehogeschool Groningen zoals Vastgoed & Makelaardij, Facility Management, Built Environment, International Business Studies en Sociaalpedagogische Hulpverlening.

De studenten presenteerden een aantal opmerkelijke onderzoeksresultaten en aanbevelingen. Jozina Donker en Chantal van der Sluis (studenten Sociaalpedagogische Hulpverlening) hebben in hun onderzoek gevonden dat mensen met een laag inkomen zorgen hebben of ze voldoende geld hebben om hun huis verder te isoleren en gasloos te wonen. Beleidsmedewerker Roelof Eilders van de gemeente Oldambt: “Dit is voor de gemeente  belangrijke informatie bij de voorbereiding van energieplannen, want iedereen moet mee kunnen doen met de energietransitie”.

Jelmer van der Veen deed onderzoek naar de bewonersparticipatie voor het opstellen van een omgevingsplan in Bad Nieuweschans. Hij vindt dat meer jongeren moeten meedoen aan de inrichting van hun eigen woonomgeving. Dat blijkt voor de gemeente nog een hele uitdaging te zijn.

- advertentie -

In opdracht van een ondernemer hebben 6 studenten zich gebogen over een nieuwe toekomst voor de Watertoren in Oude Pekela. De opdrachtgever was onder de indruk van de plannen van de Bouwkundestudenten, waarbij de buitenkant van de Watertoren intact is gebleven. De Vastgoed-studenten plaatsten kritische (en door de ondernemer gewaardeerde) opmerkingen over de exploitatie en gaven de aanbeveling om omwonenden bij de planvorming te betrekken.

- advertentie - 

Om buitenlandse toeristen te interesseren voor het Oldambt en de Waddenkust onderzocht een groep studenten hoe zij over het toerisme geïnformeerd willen worden en wat zij hier aantrekkelijk zouden vinden. Beleidsmedewerker Hemmo Philbert van de gemeente Oldambt is blij met de aanbevelingen over de Week van het Wad en een interactieve fietsapp. Het publiek merkte terecht op dat de nieuwe manier van informeren over regionale bezienswaardigheden ook interessant is voor de inwoners van het Oldambt zelf!

Jos Wijnja van Vastgoed en Makelaardij deed onderzoek naar zelfstandig wonende 80-plussers en hun behoeften. En ook Chris van Meegenstelde de levenskwaliteit van oudere inwoners van Bad Nieuweschans in haar onderzoek centraal. De uitdaging is om deze mensen bij de samenleving te betrekken. Dit is steeds belangrijker nu we steeds langer zelfstandig thuis wonen.

Foto: Jannie Rozema/Hanzehogeschool

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button