Algemeen

Wisseling van de wacht op Ubbo Emmius Winschoten

- advertentie -

Winschoten – Na 11 jaar directeurschap op Ubbo Emmius Winschoten wisselt Jaap Bakker met ingang van 1 augustus 2018 van functie met de huidige teamleider Landa Buiter. Zij zal vanaf het komende schooljaar de locatiedirecteur van Ubbo Emmius Winschoten zijn. In afwachting van een nieuwe teamleider, zal Jaap Bakker nog enige tijd een ondersteunende rol zal gaan vervullen.

- advertentie -

Is dit onverwachts of was dit al langer de bedoeling?
Bakker: “Onverwacht zeker niet. Ik ben inmiddels 40 jaar werkzaam in het onderwijs waarvan de laatste 16 jaar als directeur. Al enkele jaren had ik 65 jaar als leeftijd in mijn hoofd om afscheid te nemen. Dat is in 2019 het geval. Daarnaast moet ik zeggen dat de geplande fusie met het Dollard College het proces wel iets heeft versneld. Daarom heb ik dit besluit in het voorjaar genomen, om Landa Buiter alle ruimte te geven. Toen eind april bleek dat de fusie vooralsnog niet doorgaat heb ik dit als erg jammer ervaren, want ik heb er veel energie in gestopt. Het was alleen geen reden om op mijn besluit terug te komen. Ubbo Emmius staat heel goed op de kaart en kan zich ook onder leiding van Landa heel goed doorontwikkelen. Tenslotte weten mensen die mij goed kennen dat ik een beweegmens en een doener ben, de laatste 16 jaar waren – met name achter het bureau en de computer – in die zin best zwaar. Het is goed dat ik straks weer frisse lucht en ruimte kan voelen.

11 jaar directeurschap in Winschoten. Kun je aangeven waar je met veel plezier aan terugdenkt?
Bakker: Ja, natuurlijk! Allereerst de opdracht waarmee ik hier ben gestart, namelijk het neerzetten van een nieuwe beroepsgericht programma. Dat is Dienstverlening en Commercie geworden met als uithangbord: Sport en Theater. Prachtige programma’s, een passend nieuw gebouwd theorieplein en theater én fantastische voorstellingen. Peter Faber opende het geheel met als tekst: Ik kan het, ik wil en ik doe het NU! Naast ons motto “Leren doe je voor het leven” is dit voor mij de rode draad. Voor mij is ook nog steeds een hoogtepunt de voorstelling “Oud Spoor” die in 2015 plaatsvond, gebaseerd op het boek “Een goed jaar voor de rozen” met aandacht voor de uittocht van de Joden uit Winschoten in WO2. De voorstelling was op een treffende wijze door leerlingen en volwassenen in 5 voorstellingen neergezet. Natuurlijk ook onze Gezonde School gedachte, als eerste VO school in Nederland alles voor elkaar, waarbij we onze leerlingen op 5 terreinen proberen meer bewust te maken van hun levensstijl.

Wat zijn de momenten die u pijn hebben gedaan?
Bakker: In de persoonlijke sfeer is het overlijden van onze conciërge Luppo Alvering in 2014 erg ingrijpend geweest. Er heerste een enorm verdrietige stemming op school, maar we hebben het verdriet wel heel goed samen kunnen delen.
Verder doet het me elke keer weer pijn als na heel veel inspanning van onze kant het toch niet lukt met een leerling op onze school. Zelfs bij ons, kan ik beter zeggen want de zorg en aandacht lijkt hier soms eindeloos en voortreffelijk te zijn.
Daarnaast wil je als directeur liever niet dat de resultaten minder zijn en dat was één jaar het geval. We hebben echter elkaar aangekeken en de mouwen opgestroopt. De jaren erna scoren we weer als vanouds prima, met als uitschieter dit jaar met een slagingspercentage van 98,3%.

Bent u tevreden over hoe u Ubbo Emmius achterlaat?
Bakker: Absoluut! De laatste jaren een prachtige groei van leerlingen, resultaten die meer dan goed zijn, ouders en leerlingen die de school een hoge waardering geven en personeel wat vanuit een sterk teamgevoel keihard werkt, maar het ook samen goed heeft. Dit laatste stond overigens wel even onder druk op het moment dat ik ze moest vertellen dat we vanaf 2019 onder een andere vlag verder zouden gaan. Maar ook toen was het even slikken, maar daarna werd gelijk constructief meegedacht en dát tekent de sfeer. We doen dit immers allemaal in het belang van leerlingen en dan is het soms nodig om een eigen positie – een eigen kleur – in te moeten ruilen voor een andere. Daar waren we toe bereid, maar het is anders gelopen en nu kunnen we weer Ubbo Emmius kleur geven in Winschoten.

Gaat er dan iets veranderen?
Buiter:  Net als Jaap Bakker ben ik al heel wat jaren in het vmbo werkzaam. Eerst als docente Frans, later als decaan en inmiddels al heel wat jaren als teamleider. Acht jaar geleden zei ik tijdens mijn sollicitatiegesprek dat ik het vmbo een zeer warm hart toedraag. Wij bereiden leerlingen voor op het mbo. Deze leerlingen vormen later als werknemers de motor van onze samenleving.  In die zin sta ik er net zo in als Jaap Bakker. Maar mensen zijn uiteraard verschillend en ik zal andere accenten leggen en mijn eigen kleur meebrengen. Ik ben van huis uit erg geïnteresseerd in onderwijskundige ontwikkeling. Mijn ambitie is dat wij komende jaren kwalitatief goed onderwijs aan blijven bieden. De vraag die daarbij bij mij opkomt is hoe dit te combineren valt met mijn wens om eigentijds en vernieuwend te kunnen zijn.  Ik denk daarop het antwoord te hebben gevonden. Volgend jaar zullen we met eerste klassen starten met formatieve evaluatie. Dat is een moeilijk woord om aan te geven dat we meer gaan werken vanuit doelen en leerlingen laten zien waar ze staan op weg naar het leerdoel. Maar belangrijk nog, wat de leerling nog te leren heeft om het gestelde doel te behalen. Ik verwacht dat we hierdoor de betrokkenheid en motivatie van leerlingen en docenten zullen versterken.

Bakker: Ook gaan we vanaf de start van het nieuwe schooljaar en in het verlengde van de Gezonde Schoolgedachte  een actief beleid voeren over afvalscheiding. Omgaan met het milieu wordt immers steeds belangrijker! We laten onze leerlingen nu nog alles in 1 bak knikkeren, maar straks zijn er twee kleuren bakken, oranje en grijs, waaruit ze een keuze moeten maken. Het is mooi hoe ook de gemeente Oldambt ons ook hierin steunt! Verder hebben we het contract met FC Groningen weten te verlengen en hopen wellicht met meer bedrijven intensief te kunnen samenwerken. Maar dat zal vast een mooie uitdaging worden voor de nieuwe directeur!

Wanneer kunnen wij uw afscheid verwachten?
Bakker: Het is de bedoeling dat ik nog vanaf september tot en met december doorwerk als teamleider en dan in januari afscheid ga nemen. Het liefst met een aantal leerlingen erbij, want die zijn voor mij al die 40 jaar een grote energiebron geweest. Maar ja, de invulling van een afscheid heb ik niet echt in de hand…..

Buiter: Voor mij persoonlijk is het erg fijn dat Jaap Bakker de eerste 3 maanden nog werkzaam is bij ons. Op deze manier heb ik alle ruimte om me in te werken en zal de overdracht soepel verlopen. In deze periode zullen we op zoek gaan naar een nieuwe teamleider. Ik voel het als een eer en voorrecht om leiding te mogen geven aan deze prachtige school.

Foto: Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button