Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Algemeen

Provincie komt met aanvullend beleid voor wilde dieren en planten in Groningen

- advertentie -

Groningen – De provincie Groningen is verantwoordelijk voor de bescherming van wilde dier- en plantensoorten in Groningen. Ze zijn van grote waarde voor de natuur in onze provincie. In veel gevallen gaat het goed, maar een aantal in aantal achteruit. Ook veroorzaken sommige dieren en planten overlast of schade. Daarom moet er evenwicht komen tussen het behouden van wilde dieren en planten en het voorkomen van schade en overlast.

- advertentie -

In de beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 staat hoe de provincie dat wil doen. Dit gebeurt op verschillende manieren, aan de hand van de ‘Lijst Groninger soorten en habitats’, met daarop wilde dieren en planten waar de provincie zich voor inzet.

Nestbescherming van weidevogels
Op deze lijst staan bijvoorbeeld de grutto en de kievit. Deze weidevogels staan onder druk omdat hun leefgebied steeds kleiner wordt. Mede hierdoor neemt de populatie af. De provincie pakt dit probleem aan door onder andere een goed leefgebied te creëren en nesten te beschermen. Als laatste middel in het kader van de weidevogelbescherming is beheer van beschermde roofdieren mogelijk, zij het alleen voor de vos en de zwarte kraai.

Bestrijding gevaarlijke reuzenberenklauw
De provincie bestrijdt daarnaast planten die niet thuishoren in de Groninger natuur en die inheemse soorten bedreigen. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een aanpak voor de bestrijding van de reuzenberenklauw. Deze plant is niet alleen gevaarlijk voor planten die hier wél thuishoren, maar kan ook voor brandwonden zorgen bij mensen.

Groene plus
Ook stimuleert de provincie initiatiefnemers die een ontheffing aanvragen om aanwezige wilde dieren en planten direct mee te nemen in hun plannen. Dit noemen we de ‘groene plus’. De provincie heeft bijvoorbeeld een ontheffing verleend aan Centrum Veilig Wonen, dat bezig is met de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. Door op grote schaal tijdig maatregelen te nemen, maakt deze generieke ontheffing het mogelijk woningen aardbevingsbestendig te maken en bij te dragen aan de versterking van de Groningse biodiversiteit en instandhouding van onder andere de huismus, gierzwaluw en vleermuis.

Verdere procedure
De beleidsnotitie Fauna en Flora is op dinsdag 10 juli vastgesteld door Gedeputeerde Staten en ter besluitvorming aangeboden aan Provinciale Staten. Na de zomer zullen de Staten de notitie behandelen.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button