AlgemeenPolitiek

Ger Klein: ‘Geen zonnepark in Finsterwolde’

- advertentie -

Finsterwolde – Het bedrijf F&S Solar wil aan de rand van Finsterwolde een groot zonnepark van 15 hectare bouwen. Voor de beeldvorming: dit zijn ongeveer 30 voetbalvelden. Om de bouw mogelijk te maken moet de raad een zogenoemde verklaring van geen bedenkingen afgeven. Op 29 januari had de raad al aangegeven een dergelijke verklaring niet te willen verlenen.

- advertentie -

Vanavond krijgt de discussie hierover een vervolg. Het college stelt de raad voor een werkgroep in te stellen die nader onderzoek moet verrichten naar de vraag of sprake is van een goede ruimtelijke ordening bij realisatie van het zonnepark. Tevens moet deze werkgroep onderzoek doen naar het draagvlak in Finsterwolde voor dit initiatief. Gemeentebelangen Oldambt vindt dit een onzinnig voorstel.

Grote impact
Fractievoorzitter Ger Klein van Gemeentebelangen Oldambt: ‘Het zonnepark heeft een grote impact op de direct omwonenden en op de landschappelijke kwaliteit. Niet voor niets heeft de raad in januari al aangegeven het zonnepark daar niet te willen.’

Omdat er in de tussentijd geen nieuwe inzichten zijn ontstaan, is Gemeentebelangen nog steeds van mening dat het zonnepark er niet moet komen. Ger Klein: ‘Het instellen van een werkgroep is daarom wat ons betreft niet aan de orde. Wij zien daarin geen toegevoegde waarde. Bovendien heeft al een draagvlakonderzoek onder de direct omwonenden plaatsgevonden.’

Geen verklaring van geen bedenkingen
Gemeentebelangen vindt dat de belangen van de direct omwonenden tot behoud van een goed woon- en leefklimaat en het belang van de landschappelijke kwaliteit dienen te prevaleren boven het belang van de initiatiefnemer bij realisering van de zonneweide.

Klein: ‘In de raadsvergadering zullen wij de andere partijen er daarom van proberen te overtuigen dat het beter is om tijd en energie te steken in het opstellen van een juridisch houdbaar besluit tot het niet afgeven van de verklaring van geen bedenkingen in plaats van het instellen van een werkgroep. Wij zullen daartoe een motie indienen. Als de verklaring van geen bedenkingen niet wordt afgegeven, betekent dit dat het zonnepark er niet kan komen.’

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button