AlgemeenKort nieuwsOp stap

Praktische cursus over de geschiedenis van Oldambt start najaar 2018

- advertentie -

Oldambt – IVN (Instituut Voor Natuureducatie en duurzaamheid) is een landelijke organisatie, die mensen bij de natuur wil betrekken. IVN Westerwolde-Oldambt werkgroep Oldambt heeft een cursus ontwikkeld over de geschiedenis van het Oldambt, waarbij het verhaal wordt verteld aan de hand van ‘leestekens in het landschap’. De cursus is bedoeld voor groepen mensen, die voordeel kunnen hebben of inspiratie kunnen putten uit kennis en inzicht over het landschap, waarin zij wonen, werken en ondernemen. Zoals toeristische en recreatieve ondernemers, belangengroepen van dorpen en wijken en groepen die zich bezighouden met een of meer facetten van de ruimtelijke ordening.

- advertentie -

In samenwerking met het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en de Stichting Verdronken Geschiedenis is een inhoudelijk programma voor de cursus gemaakt. De Stichting Verdronken Geschiedenis bestaat uit een interdisciplinaire groep wetenschappers, die onderzoek doen naar de ontwikkelingsgeschiedenis, de menselijke bewoning en de cultuurhistorie van het Waddenzeegebied en de resultaten van dat onderzoek toegankelijk maken en presenteren aan beleidsmakers, andere wetenschappers en een breed publiek.

Marketing Oldambt verzorgt de regiopromotie en toeristische informatievoorziening van
Oldambt. Daarin heeft de Graanrepubliek als thema een prominente rol. Dit thema wordt natuurlijk nog veel sterker, wanneer toeristische ondernemers meer kennis hebben van het landschap, de cultuur historie, de landbouw, etc. De beleving voor de gasten kan worden versterkt, als ze tijdens hun bezoek worden ontvangen met interessante en leuke wetenswaardigheden over de streek waarin zij verblijven. Er ontstaat dan een sterker toeristisch product dat goed aansluit bij de promotie van Oldambt als de Graanrepubliek. Marketing Oldambt is daarom actief betrokken bij de cursus.

De cursus bestaat uit vijf middagbijeenkomsten en twee excursies. Tijdens een
cursusbijeenkomst zullen telkens twee bekende deskundige en betrokken sprekers interactief vertellen over de thema’s die die middag aan de orde zijn.

Cursusinhoud
Thema’s die tijdens de cursus aan bod komen zijn:

Geologische geschiedenis en opbouw van het landschap van het Oldambt
– Het Oldambt in de Middeleeuwen, het ontstaan van de Dollard en de verdronken dorpen
– De inpolderingen, het strijdtoneel, de stormvloeden en de schansen en vestingen
– De Graanrepubliek: de ontwikkeling en de betekenis van de landbouw
– De Dollard, werelderfgoed
– De natuurgebieden van het Oldambt
– Het lezen, interpreteren en kwalificeren van het landschap van het Oldambt
– Het landschap van de toekomst

- advertentie -

Naast de cursusmiddagen zijn er 2 excursies: een bus- wandeltocht door het Oldambt o.l.v landschapsgidsen en een vaartocht over de Dollard (van Termunterzijl , via Ditzum, naar Nieuwe Statenzijl o.l.v. gidsen van het Groninger Landschap. De leslocatie is LocLoods 1877 in Bad Nieuweschans. Tijdens de pauzes zullen leden van de
coöperatie Graanrepubliek een proeverij geven van hun ambachtelijke producten.

- advertentie - 

Kosten
Deelname aan de cursus kost € 350,– pp , inclusief koffie/thee tijdens de bijeenkomsten en lunch tijdens de excursies.
Voor toeristische ondernemers neemt de gemeente Oldambt daarvan 50 % voor haar rekening. U betaalt dus € 175,–*)

*) Ondernemers die een betaalde websitevermelding hebben op de website
oldambt.groningen.nl krijgen een reductie van € 50,– ; aangeboden door Marketing Oldambt.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met:
Gerrit Smit, smit.ghanzi@home.nl, telefoon: 06 29513621

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button