AlgemeenGemeente

Groningse overheden: veiligheid van Groningers nog onvoldoende in beeld bij gaswinning

- advertentie -

Oldambt/ Groningen – De Groningse overheden vinden dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het ontwerpbesluit voor de hoogte van de gaswinning 2018/2019, nog steeds onvoldoende aandacht besteedt aan de maatschappelijk ontwrichtende effecten van de gaswinning. De veiligheid van de Groningers is hierin nog onvoldoende in beeld en gewaarborgd. Dit schrijven en onderbouwen de Groningse gemeenten, waterschappen, provincie Groningen en Veiligheidsregio Groningen (samen ‘de regio’) in hun zienswijze aan de minister.

- advertentie -

Duidelijk maken
De regio is positief over het besluit van het kabinet om de gaswinning terug te brengen naar nul. Ze vinden echter wel dat de minister in zijn definitieve besluit duidelijk moet maken hoe hij de (sociale) (on)veiligheid, gezondheidseffecten, vertraagde schadeafhandeling en versterking concreet afweegt tegen de hoogte van de winning. Dit moet voor overheden en inwoners inzichtelijk en te volgen zijn. Ook moet de minister aangeven welke hoogte van de winning hij zelf aanvaardbaar vindt.

Zienswijze
De zienswijze is een reactie op het ontwerpbesluit dat de minister op 24 augustus publiceerde voor de hoogte van de gaswinning voor het komende gasjaar. Deze zienswijze is in nauwe samenwerking tussen de Groningse overheden tot stand gekomen.

Advies
De adviezen die de regio op verzoek van minister Wiebes op 24 juli heeft gegeven, komen onvoldoende terug in het voorliggend ontwerpbesluit. Daarom heeft de regio dit advies opnieuw samen met de zienswijze verstuurd naar de minister, zodat hij de adviezen die hierin staan alsnog kan overnemen in zijn definitieve besluit.

Definitief besluit
Op 15 november publiceert de minister het definitieve instemmingsbesluit op www.overheid.nl. Na 15 november kan er beroep ingesteld worden bij de Raad van State.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button