Algemeen

Sociale huur in Oldambt dupe van regionale afspraken

- advertentie -

Oldambt – De Huurders Organisatie Oldambt (HOO) maakt zich grote zorgen over de impact van het Regionale Prestatiekader RWLP 2018-2023, dat afgelopen 28 september werd ondertekend door o.a. de Gemeente Oldambt.

- advertentie -

In het regionaal Prestatiekader is zeer gedetailleerd vastgelegd wat straks nog wel en niet mag aan nieuwbouw in de regio Oost Groningen. Het kader is gebaseerd op een rapportage van Companen over de verwachte huishoudensontwikkelingen in de regio. Wij hebben als HOO echter vanaf het begin van de totstandkoming van dit rapport, grote bedenkingen geuit tegen de geschetste ontwikkelingen, die totaal niet in pas lopen met de prognoses van het CBS.

Het rapport van Companen rekent voor Oldambt met een verwachte huishoudensafname van 5,5 % tot aan 2032. Bij het CBS wordt voor Oldambt tot 2030 door de geringe krimp en een toename van huishoudens uitgegaan van een groei van 1,5 procent. Ook andere benoemde regionale cijfers zijn zeer afwijkend. Het rapport lijkt dan ook eerder een politieke wensenportefeuille te zijn.

De HOO heeft bij de gemeentelijke prestatieafspraken aangegeven dat zij dit jaar niet gaan tekenen, omdat zij niet nog méér sociale huurwoningen willen laten onttrekken, dan dat er ook toegevoegd gaan worden. Daarnaast heeft de HOO geadviseerd om sociale voorraad te behouden in kleine dorps- en woonkernen, ten behoeve van behoud van de betaalbare leefbaarheid in de dorpen. Verkoop onder voorwaarden van huurvoorraad voor starters is ook een van onze speerpunten.

De dorpen zijn straks de dupe van de afspraken gemaakt in het nieuwe Regionale Prestatiekader omdat daar vooral niet meer toegevoegd mag worden, maar wel gesloopt, daar waar eerst nog ooit een zogenaamde nullijn telde. Hoewel er in de pers wordt geroepen dat er weer gebouwd mag worden telt dat uiteindelijk alleen voor Menterwolde, die volgens Companen zal gaan groeien maar volgens het CBS gaat inkrimpen qua huishoudens.

De grote klap en het zwaaien van de sloophamer zal m.n. gevoeld worden in de sociale huur en goedkope koopvoorraad in Oldambt. Daarmee komt de leefbaarheid en de voorzieningen in de dorpen wederom sterk onder druk te staan. Een uitzonderingspositie is natuurlijk voorbehouden aan de Blauwestad, die straks kan profiteren van het wegbestemmen van de nieuwbouwruimte in de dorpen.

- advertentie -

Bestemmingsplannen gaan getoetst worden aan dit strakke kader waardoor de drempels voor burgerinitiatieven zoals een wooncoöperatie dusdanig hoog komen te liggen, dat geen enkel burgerinitiatief nog mogelijk zal zijn in de bouwsector. Het plan is nog niet vastgesteld door de raad van de gemeente Oldambt. Wij verzoeken de raad dan ook om vooral GEEN goedkeuring te geven aan deze plannen die haaks staan op de beloftes gedaan aan dorpen en wijken om meer invloed op hun woonomgeving te mogen uitoefenen. Tevens is het Kader niet voorgelegd aan huurdersorganisaties die recht op volwaardige inspraak hebben.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button