Algemeen

Aankondiging afscheid RvB Ommelander Ziekenhuis Groningen

- advertentie -

Scheemda – Met ingang van 1 september 2019 zullen Albert Koeleman en Edwin Smit terugtreden uit hun functies als bestuurder van het Ommelander Ziekenhuis Groningen. Als Raad van Bestuur hebben zij in de afgelopen jaren op collegiale wijze het Ommelander Ziekenhuis Groningen met het nodige succes bestuurd.

- advertentie -

Albert Koeleman
Albert Koeleman, voorzitter Raad van Bestuur, heeft sinds 2011 deze functie vervuld. Albert heeft als bestuurder veel tot stand gebracht. Het Ommelander Ziekenhuis Groningen is in december 2015 als 100%-dochter onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) geworden. Albert heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het mogelijk maken van de bouw van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda en het financieel op orde brengen van de organisatie.

Met de samenwerking met het UMCG en de bouw van het nieuwe ziekenhuis is de ziekenhuiszorg in de regio voor langere tijd verzekerd. Albert heeft met veel enthousiasme in de afgelopen jaren verschillende partijen gemotiveerd om samen te werken om zo de zorg voor iedereen toegankelijk te houden. Hij heeft een belangrijke en stimulerende rol gespeeld in het opzetten en inrichten van samenwerkingsverbanden. Deze samenwerking is een uiting van de noodzakelijke vernieuwing in de zorg. Albert zal per 1 september 2019 met pensioen gaan.

Edwin Smit
Edwin Smit, lid raad van bestuur, heeft vanaf februari 2012 deze functie met de portefeuille medische zaken in deeltijd gecombineerd met zijn functie als radioloog. Edwin is met zijn vooruitstrevende kijk op de medisch-specialistische zorg verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. In samenwerking met alle interne stakeholders zijn meerdere veranderingen op het gebied van de medisch specialistische zorg in gang gezet. Zo zijn alle medische specialisten inmiddels in loondienst en is in de interne aansturing de rol van de medisch manager geïntroduceerd.

De intensivering van de samenwerking met specialisten in de regio en de externe verantwoording van de kwaliteit van zorg naar toezichthouders zijn onderwerpen waar Edwin zich heeft ontwikkeld tot ervaren bestuurder. Edwin kiest er nu voor om zich weer volledig op de patiëntenzorg en zijn vak als radioloog in het Ommelander Ziekenhuis te gaan richten.

Procedure voor opvolging
De Raad van Bestuur van het UMCG zal samen met de Raad van Commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis de werving en selectieprocedure voor de opvolging van beide bestuurders starten.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button