AlgemeenGemeente

Siem Jansen aangesteld als directeur Nationaal Programma Groningen

- advertentie -

Groningen – Vandaag is Siem Jansen aangesteld als programmadirecteur van het Nationaal Programma Groningen. Zijn taak is om met een compact programmabureau bedrijven, organisaties en inwoners, gemeenten en de provincie te ondersteunen bij het aanjagen, het doen van aanvragen en de uitvoering van projecten. Het motiveren van partijen om gezamenlijke doelen te realiseren is voor Jansen, nu nog directeur bij de NOM, dagelijkse kost.

- advertentie -

Siem Jansen: “Ik sta te poppelen om aan de slag te gaan. Samen met Groningers
bouwen aan de toekomst van deze prachtige provincie motiveert mij enorm.” Jansen begint op 1 juni aanstaande.

Bestuur
Rijk en regio hebben vanmiddag afspraken gemaakt over hoe gemeenteraden, Provinciale Staten en andere partijen betrokken worden bij het programma. Een algemeen bestuur, waarin het maatschappelijk middenveld, alle gemeenten, het Rijk en de provincie betrokken zijn, zet de grote lijnen uit. Een dagelijks bestuur onder leiding van commissaris van de Koning René Paas gaat deze lijnen samen met de programmadirecteur uitvoeren.

15 miljoen per gemeente
Ook is afgesproken dat de gemeenten in het aardbevingsgebied de ruimte krijgen om projecten uit te werken die nog in 2019 kunnen beginnen. Te denken valt aan stads- en dorpsvernieuwingsprojecten. Tot de zomer kunnen de gemeenten met hun inwoners aan de slag om deze projecten (verder) vorm te geven. Elke gemeente kan in 2019 tot een maximum van 15 miljoen euro aan voorstellen indienen.

(Lees verder onder de foto)

15 miljoen voor thematische programma’s
Naast de lokale projecten komen er bovenregionale programmaplannen voor de volgende thema’s:
• Innovatie en investeringen
• Vergroening, verduurzaming en industrie
• Natuur, landbouw en klimaatbestendigheid
• Arbeidsmarkt en opleidingen

De provincie neemt het voortouw bij het uitwerken van de thematische projectvoorstellen. Ook voor de thematische programma’s is 15 miljoen euro beschikbaar voor projecten die op korte termijn kunnen starten.

Van start
Een aantal projecten met concrete plannen, die belangrijk zijn om nu te steunen om geen kansen te missen, zijn al gehonoreerd. Voorbeelden zijn het stimuleren van scholen in het aardbevingsgebied om deel te nemen aan Energy Challenges, het zorgprogramma, het voortzetten van het erfgoedprogramma en het Loket Leefbaarheid. Bij het Loket Leefbaarheid kunnen inwoners terecht met initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van hun woonomgeving.

Ondertussen worden de eerste projecten, gehonoreerd in 2018, uitgevoerd. Dit zijn het versterken van handelingsperspectief voor inwoners bij aardbevingen, bijstand voor hulpverleners en het aanschaffen van specifiek materiaal door veiligheidsdiensten om te gebruiken bij aardbevingen. Maar ook een testcentrum voor waterstof en aanvullende middelen voor de Regionale Investeringssteun Groningen (RIG).

Komende periode
De komende maanden worden de doelen, criteria, indicatoren en andere details verder uitgewerkt. Ook het programmabureau krijgt dan vorm en er komt een voorstel voor de verdeling van het geld.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button