AlgemeenCultuur

Programma 4 mei herdenkingen in Oldambt (wat en waar)

- advertentie -

Oldambt – Elk jaar herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Ook in onze gemeente zijn er herdenkingen in Winschoten de diverse dorpen. Hieronder een overzicht. Het blijft belangrijk om deze herdenkingen te houden, aangezien er nog elke dag elders in de wereld oorlogsslachtoffers vallen. Ook voor de jeugd is het een gelegenheid om stil te staan bij recentere oorlogen en geweld in de wereld.

- advertentie -

BAD NIEUWESCHANS
Op zaterdag 4 mei herdenken wij hen, die slachtoffer werden tijdens de Tweede Wereldoorlog en anderszins. Zij streden voor vrijheid en tegen onderdrukking. Hen willen we eren met een stille omgang, bloemlegging bij graven, herdenkingsplekken, monumenten en een kranslegging bij het monument aan de Voorstraat. Wij nodigen u uit hierbij aanwezig te zijn. “Opdat wij niet vergeten!”

Middagceremonie
16.00 uur: Namens de Gemeente Oldambt vindt er door het 4-mei Comité Bad Nieuwschans een bloemlegging plaats bij het monument bij het station.

Avondceremonie
18.30 uur: Verzamelen bij dorpscentrum ‘De Akkerschans’. 18.40 uur: Vertrek vanaf De Akkerschans naar de begraafplaats aan de Rusthoflaan, waar een delegatie basisschoolleerlingen bloemen legt en een moment stilte in acht wordt genomen. Wij wijzen u er op dat de omgang door naar slachtoffers vernoemde straten, in volkomen stilzwijgen zal worden afgelegd. Hierna terug naar De Akkerschans. 19.45 uur: Vertrek vanaf De Akkerschans naar het monument aan de Voorstraat. 19.45 – 19.50 uur: Klokluiden.

Kranslegging
19.50 uur: Samenkomst bij het monument. Zang van het ‘Schansker Dameskoor’. Muziek door Harmonieorkest Kunst naar Kracht. 20.00 uur: ‘Taptoe’. Gevolgd door twee minuten stilte. 20.02 uur: ‘Kunst naar Kracht’ speelt het ‘Wilhelmus’. Toespraak door mevrouw Alida Michels, raadslid in de Gemeente Oldambt. Slotwoord door de voorzitter van het 4-mei comité.


FINSTERWOLDE
Alle Finsterwolmers, jong en oud, goed ter been en wat minder, zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Herdenking op zaterdag 4 mei 2019. We herdenken daarbij de gevallenen uit de Tweede Wereldoorlog, en die van conflicten daarna, met een ‘stille tocht’, twee minuten stilte en een kranslegging bij het kleine monument op het snijpunt van Klinkerweg, Kromme Elleboog en Molenstreek. Het raadslid Johan Wesselink is als vertegenwoordiger van de gemeente Oldambt bij deze plechtigheid aanwezig.

Programma:
19.30 uur: Verzamelen op de Parkeerplaats van Sportcentrum ‘Hardenberg’ 19.40-19.50 uur: Stille tocht naar het Monument 19.55 uur: Welkomstwoord, gevolgd door de Last Post (trompet) 20.00-20.02 uur: Dodenherdenking, gevolgd door het Wilhelmus (trompet). Daarna gelegenheid tot het leggen van kransen en bloemen. Vervolgens wandelen we terug naar Sportcentrum ‘Hardenberg’. Deelnemers aan de herdenking kunnen bij een kop koffie of een glas fris nog napraten in de kantine. De wegen rond het monument en het Sportcentrum zullen van 19.30 – 20.30 uur zijn afgezet voor het verkeer met uitzondering van de hulpdiensten. Het 4 mei comité, Vereniging Dorpsbelangen Finsterwolde: Ide van der Molen, Coba Spindler en Daniël Hazewinkel.

(Lees verder onder de foto) Foto: Anita Meis/ OldambtNu.nl (archief)


MIDWOLDA
Op zaterdag 4 mei is er om 19:30 uur een bijeenkomst in de dorpskerk te Midwolda voor de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van oorlog en geweld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

Programma:
Het programma van 19.30 tot 19.50 uur zal onder andere bevatten: Voordragen gedichten (en gemaakt) door leerlingen van groep 8 van OBS de Noordkaap en CBS de Lichtboei. Voordragen verhaal door Erik Hulsegge (bekend van RTV Noord en zijn column in het Dagblad van het Noorden).

Vanaf 19:55 uur is er een korte plechtigheid bij het monument naast de kerk. Hier zullen de leerlingen een krans leggen bij het monument, gevolgd door de taptoe en de 2 minuten stilte. Hierna is er nog een mogelijkheid om langs de oorlogsgraven op het kerkhof te gaan. Na afloop bent u van harte welkom in de kerk voor een kopje koffie of thee.


NIEUW BEERTA
19.30 uur: Verzamelen op parkeerplaats achter de kerk 19.45 uur: Stille rondgang 19.53 uur: Krans en bloem legging. 20.00 uur: Twee minuten stilte 20.02 uur: ‘Last post’ 20.03 uur: Voorlezen gedichten schoolkinderen OBS Beerta en Drieborg 20.06 uur: Toespraak wethouder Laura Broekhuizen 20.15 uur: Sluiting Na afloop is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken in de kerk.

(Lees verder onder de foto) Foto: Trijntje Timmer/ OldambtNu.nl (archief)


NIEUW SCHEEMDA / ’T WAAR
Ook dit jaar wil de Vereniging Dorpsbelangen stilstaan bij de dodenherdenking van 4 mei. Wilt u daar bij aanwezig zijn, dan wordt u om 19:20 uur bij de parkeerplaats/loods Waarschip verwacht. Daarna zullen we gezamenlijk naar het monument lopen. Daar wordt om acht uur twee minuten stilte in acht genomen. Na afloop is het mogelijk om samen een kopje koffie te drinken in ‘De Leeuwenborg’.


NIEUWOLDA
Op zaterdag 4 mei zal de jaarlijkse herdenking worden gehouden hier in Nieuwolda. Het raadslid Tim van Bostelen is als vertegenwoordiger van de gemeente Oldambt bij deze plechtigheid aanwezig.

Het programma is als volgt ingedeeld:
19.30 uur: Inwoners en schooljeugd verzamelen zich op de parkeerplaats tegenover ‘t Trefpunt waar ook de leden van het 4-5 mei comité aanwezig zullen zijn. 19.50 uur: Leden van het comité luiden de kerkklok en de stoet vertrekt naar de begraafplaats en leggen de bloemstukken en krans bij het graf van de omgekomen militairen van de Tweede Wereldoorlog. 19.59 uur: Trompettiste speelt de Last Post. 20.00 uur: Twee minuten stilte. 20.00 uur: Trompettiste speelt het eerste couplet van het “Wilhelmus.

Daarna worden er eventueel gedichten voorgelezen door leerlingen van OBS ‘Letterwies’. Daarna zal de woordvoerder van het 4-5 mei comité het officiële gedeelte afsluiten en u uitnodigen om mee te gaan naar ‘t Trefpunt waar u een kop koffie wordt aangeboden door het comité. Voor de kinderen is er een glas frisdrank.

(Lees verder onder de foto) Foto: Anita Meis/ OldambtNu.nl (archief)


OOSTWOLD
De stille tocht vertrekt om 19.50 uur vanaf de Nederlands Hervormde Kerk. De tocht voert naar het monument op de hoek Klinkerstraat – Huningaweg. Hier vindt om 20.00 uur een korte plechtigheid plaats. Daarna voert de stoet terug naar de Hervormde Kerk. Na afloop is er gelegenheid om koffie/ thee te drinken in de pastorie.


SCHEEMDA
Het nationale jaarthema van 2019 voor de 4 mei herdenking luidt ’In vrijheid kiezen’. We hebben recent in vrijheid gekozen voor de Provinciale Staten en dat lijkt zo normaal, maar is dat ook zo? Op 4 mei staan we in Scheemda gezamenlijk stil bij de waarde van een vrij democratisch Nederland en de verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om deze rechtsstaat én de vrijheden die we daarbinnen genieten te waarborgen.

De herdenking in Scheemda vangt aan om 19.00 uur in de middeleeuwse kerk van Scheemda met als sprekers ons gemeenteraadslid de heer. J. Nieboer namens de gemeente Oldambt en de heer H. van der Wal namens het 4 mei Comité Scheemda, alsmede met leerlingen van de basisschool.

Linde Nijland en organist Mathijs Suur Dit jaar wordt de plechtigheid afgewisseld door een stemmig muzikaal intermezzo op het balustradepijporgel van organist Mathijs Suur en een optreden van zangeres Linde Nijland samen met instrumentalist Bert Ridderbos. Aansluitend wordt de stille tocht gelopen naar het Joodse monument van Scheemda waar rond 20.00 uur ook de twee minuten stilte in acht wordt genomen.


WESTERLEE
19.30 uur: Verzamelen ons bij gebouw ‘De Tille’ 19.40 uur: Vertrek voor een ‘stille tocht’ naar de begraafplaats waar koraalmuziek ten gehore wordt gebracht door leden van het Korps ‘Prins Hendrik’ 20.00 uur: Twee minuten stilte. Aansluitend zal een toespraak worden gehouden door het raadslid Gert Jan Bolt van de gemeente Oldambt en zullen enkele kinderen van het cbs ‘Het Baken’ een gedicht lezen. Daarna vindt de kranslegging plaats. 20.10 uur: Gepaste muziek door Muziekvereniging Prins Hendrik. Tijdens de muziek is er gelegenheid tot het leggen van bloemen.

De stoet verlaat via de achteruitgang de Begraafplaats naar het Monument van 403e Bataljon Infanterie. Hier zal 1 minuut stilte worden gehouden, waarna er gelegenheid is tot het leggen van bloemen bij dit Monument. 20.20 uur: Vertrek naar ‘De Tille’, waar een ieder een kop koffie wordt aangeboden door de Stichting 4-5 mei comité Westerlee. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.


WINSCHOTEN
18.15 uur: Markpleinkerk open; inloop met koffie. 18.30-19.00 uur: Herdenkingsbijeenkomst in de Marktpleinkerk met muziek en gedichten, georganiseerd door de Raad van Kerken 19.00 uur: Joods monument, Venne. De heer Chin A Paw, lid van het Genootschap Nederland-Israël, zal kort spreken bij het Joods monument dat herinnert aan de bijna 400 Joodse medeburgers die zijn omgekomen. De burgemeester legt, samen met de heer Kötz van het 4 mei comité Winschoten, namens het gemeentebestuur een krans Ook andere organisaties en individuen krijgen de gelegenheid hier een krans of bloemen neer te leggen.

19.20 uur: Stille Tocht. Onder klokgelui wordt vanaf het Joods monument vertrokken voor de traditionele ‘Stille Tocht’ naar het monument aan het Winschoter Zuiderveen. Alle inwoners van de stad worden uitgenodigd aan deze stille tocht deel te nemen. Route stille tocht Joods monument – Venne – Bosstraat (performance bij voormalige synagoge) Het Boschplein – Garstestraat – spoorwegovergang – Garst – Zuiderveen.

19.57 uur: Aankomst Monument Zuiderveen. Bij het monument verzorgen scouts, wanneer alle mensen die meelopen in de zwijgende stoet staan opgesteld, de vlagceremonie. Aansluitend de Taptoe door kornettist van ‘De Harmonie’. 20.00 uur: Om acht uur worden 2 minuten) stilte in acht genomen, waarna het muziekkorps ‘De Harmonie’ het Nederlandse volkslied speelt. Aansluitend hierop – onder koraalmuziek – legt de burgemeester, samen met de heer Menger van het 4 mei comité Winschoten, namens het gemeentebestuur een krans. Tevens leggen Duitse burgemeesters een krans. Korte speech door de burgemeester en voorlezen van gedichten door leerlingen van cbs ‘Maranatha’. De plechtigheid wordt besloten met koraalmuziek. Tijdens het defilé krijgen ook de overige deelnemers de gelegenheid meegebrachte bloemen bij het monument neer te leggen.

20.15 uur: Overvliegen mustang, door Tom van der Meulen van Oostwold Airport. Aansluitend lopen de deelnemers aan de stille tocht gezamenlijk terug naar het Marktplein, waar de stoet wordt ontbonden. In de Marktpleinkerk is er gelegenheid voor een afsluitend kopje koffie. Route: Zuiderveen – Garst – Garstestraat – Liefkensstraat – Venne – Marktplein.

Foto: Anita Meis/ OldambtNu.nl (archief)4 m

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button