Algemeen

Boeren nemen maatregelen voor schoon water

- advertentie -

Groningen – Steeds meer boeren nemen maatregelen om te zorgen voor schoon water. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bufferstroken bij akkerranden aan te leggen of door aanpassingen op landbouwmachines. Dit zorgt ervoor dat er minder bestrijdingsmiddelen en meststoffen in de sloten terecht komen en dat de bodem schoner wordt. Bestuurders en medewerkers van de provincie Groningen, waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en LTO Noord brachten vanmiddag een bezoek aan agrarische bedrijven tijdens de Waterkaravaan. De bezochte projecten zijn onderdeel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

- advertentie -

Bufferstroken
Een van de bezochte agrariërs is Bernhard Prins van landbouwonderneming Prins Gastman in Zuidbroek. Hij maakt gebruik van bufferstroken langs zijn akkerranden met een meerjarig zadenmengsel. Hier groeien bloemen uit die veel bijen en andere insecten aantrekken. Prins: “Eigenlijk ben ik constant bezig met het werken aan schoon water. Dat doe ik met aanpassingen aan mijn machines, zoals een kantstrooier op mijn kunstmeststrooier of een speciale dop op mijn sproeimachine, die ervoor zorgt dat de machine recht naar beneden sproeit en er geen meststof of bestrijdingsmiddelen in de sloot terechtkomen. De bufferstroken bevallen goed. Aanvankelijk kwamen er veel luizen op de korenbloemen af. Deze worden opgegeten door de andere insecten die er rond de bloemen aanwezig zijn. Daar heb ik ook profijt van bij mijn verbouw van tarwe. ”

Sterk fundament
DAW-coördinator Caroline Schrandt kijkt tevreden terug op de excursie: “Het was goed om vandaag met elkaar in gesprek te gaan over DAW en de projecten in Groningen. Met alle aanwezige partijen is een sterk fundament aanwezig en werken we samen onder de vlag van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. We hebben al mooie doelen behaald en voor de toekomst nog mooie doelen op het programma.”

Water en de landbouw
Gedeputeerde Henk Staghouwer is enthousiast over de Waterkaravaan: “Water is van groot belang voor de landbouw. Door klimaatverandering is dit belang nog weer duidelijker geworden. Hoe dragen we in deze sector bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en zorgen we ervoor dat er minder water gebruikt hoeft te worden? Vandaag hebben we met de Waterkaravaan zelf kunnen zien dat boeren de watervraagstukken serieus aanpakken. Veel kennis en ervaringen hebben we uitgewisseld. Met het mooie resultaat dat er veel inspiratie is opgedaan, waarmee we samen proactief verder kunnen.”

‘Meer kennis minder middelen’
Agrariërs hebben laten zien welke maatregelen zij nemen op hun bedrijf. In het project ‘meer kennis minder middelen’ maken de agrariërs gebruik van akkerranden om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen op percelen te verminderen. Door middel van coaching, studiegroepen en het ontvangen van praktische tips zijn ze hiermee aan de slag gegaan. Ook in het project ‘Schoon erf, schoon water’ wordt gewerkt aan het verminderen van afspoeling. Deze afspoeling komt onder andere door het schoonmaken van stallen en machines op het erf. Door het leveren van maatwerk krijgen agrariërs inzicht in welke verbetermaatregelen zij kunnen nemen.

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Het doel van DAW is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame landbouw. Water is van cruciaal belang voor de agrarische bedrijfsvoering. Te veel water is niet goed, maar te weinig ook niet. Het water moet bovendien van goede kwaliteit zijn voor de gewassen en landbouwdieren. Daar hebben agrarische ondernemers zelf invloed op. Met een goede aanpak wordt ook de biodiversiteit en ecologie op en om het eigen bedrijf verbeterd. De kwaliteit van de bodem is daar nauw mee verbonden. Om de knelpunten op het gebied van water op te lossen vindt er vanuit DAW intensieve samenwerking plaats tussen de agrarische sector en de andere waterbeheerders, zoals de waterschappen, natuurorganisaties, provincies en drinkwaterbedrijven.

- advertentie -

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button