Gemeente

Sanering voormalig gasfabrieksterrein in Winschoten afgesloten

- advertentie -

Winschoten – Op woensdag 26 juni wordt de sanering van het voormalig gasfabrieksterrein in Winschoten afgesloten. Hiermee wordt dit bijzondere project afgerond.

- advertentie -

Gemeentelijk Gasbedrijf
Aan de Gaslaan, ten zuiden van de Mr. D.U. Stikkerlaan en aan het vroegere Omsnijdingskanaal, stond in de periode 1897 tot en met 1968 het Gemeentelijk Gasbedrijf. Na de ontdekking van het gasveld in Slochteren werd deze fabriek gesloten en in 1968 gesloopt. In Winschoten herinnerde niets meer aan deze gasfabriek, behalve dan de verontreiniging in de bodem.

Onderzoek
Al in 1984 heeft de provincie een eerste onderzoek op deze locatie uitgevoerd naar de aanwezigheid van verontreiniging in de bodem ten gevolge van bedrijfsactiviteiten van de gasfabriek. De bodem (grond en grondwater) bleek verontreinigd met diverse stoffen. Op basis van verschillende onderzoeken heeft de provincie Groningen vastgesteld dat het een geval van ernstige bodemverontreiniging betreft, waarbij er geen risico’s voor de volksgezondheid aanwezig zijn. Dit beeld wijkt in algemene zin niet af van verontreinigingen op andere gasfabrieksterreinen.

Overeenkomst
In november 2009 hebben de provincie Groningen, de Ommelander Ziekenhuis Groep en de gemeente Oldambt na intensief overleg een overeenkomst gesloten om te komen tot de sanering van het terrein. Na de opstelling van het saneringsplan, saneringsgericht aanvullend onderzoek, de aanbesteding van het werk en het verleggen van de kabels en leidingen is in juni 2014 in opdracht van de gemeente Oldambt door Antea Group uit Heerenveen gestart met de saneringswerkzaamheden.

Fasering
De sanering is hierbij functiegericht en in fasen uitgevoerd. Zo is begonnen met de sanering van de verontreiniging in enkele tuinen aan de Gaslaan. Daarna volgde de sanering van de grond onder de kruising van de Mr. D.U. Stikkerlaan en aansluitend is tot eind 2014 de sanering onder het Dr. J.H. Hommesplein uitgevoerd. Aanvullend is in 2016 de riolering onder het Dr. J.H. Hommesplein vervangen en het gebied opnieuw ingericht. Vervolgens is na de verhuizing van het ziekenhuis in september 2018 gestart met het vervangen van de riolering onder de Burgemeester Schönfeldsingel en aansluitend is de sanering ter plaatse van de voormalige teer- en ammoniakput uitgevoerd. Tot slot is de verontreinigingskern ter plaatse van het parkeerterrein van het voormalige ziekenhuisterrein gesaneerd. Met het herstellen van het parkeerterrein zijn de laatste actieve werkzaamheden van de grondsanering begin 2019 afgerond.

Monitoring
Sinds half mei 2019 wordt tot in 2024 periodiek de kwaliteit van het verontreinigde grondwater gemonitord. Doel van de monitoring is het aantonen van een stabiele situatie in het grondwater.

- advertentie -

Eindhandeling
Nu de grondsanering is afgerond verrichten gedeputeerde Tjeerd van Dekken van de provincie Groningen, wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt en directeur Chris van der Veen van Antea Group de officiële eindhandeling van dit bodemsaneringsproject die zijn oorsprong kent in de historie. Op het projectbord staat een afbeelding van enkele grote ronde gashouders die op het parkeerterrein van het voormalig St. Lucas ziekenhuis hebben gestaan. Het projectbord wordt tijdens de eindhandeling op 26 juni feestelijk overhandigd aan Stichting Oud Winschoten om hiermee de historie van de Winschoter gasfabriek verder te kunnen vertellen.

- advertentie - 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button