Politiek

Oldambt Aktief: “Het rommelt in Oldambt”

Oldambt –  Met het zomerreces in gang, kijkt Oldambt Aktief terug op een zwaar bewogen periode. Er zijn conclusies getrokken en de daaruit voortvloeiende * uitspraken*.

- advertentie - 

Een periode waarin verandering heeft plaats gevonden en gaan vinden( nieuwe burgemeester) en niet te vergeten de volgende onderwerpen:  het nieuwe gemeentehuis en een collegevoorstel waarin sprake is van zware bezuinigingen voor de burger.

Dat Oldambt Aktief 4 jaar geleden heeft gewaarschuwd: wij gaan technisch failliet,werd destijds gezien en geroepen onder het mom van: hoe komen jullie er bij!

Het is even goed gegaan maar nu uiteindelijk, is duidelijk dat we wederom gelijk kregen. Het woord ‘failliet’ is de afgelopen maanden zo vaak behandeld en uiteindelijk ook waargemaakt. De bodem van de algemene reserves is nu in zicht. Waar is het hierin fout gegaan?

De wijze les destijds met het cultuurhuis *de klinker* heeft blijkbaar niet geholpen. Gemaakte afspraken werden niet getoetst aan de uiteindelijke resultaten. Het cultuurhuis zou gebouwd worden voor een totaal bedrag van 16 miljoen euro. Dat dit niet haalbaar was is door onze partijman destijds reeds aangegeven. Als aanname werden de inzichten van Oldambt Aktief opzij geschoven. De feiten zijn uiteindelijk gebleken. Het totale kostenplaatje van de klinker is uiteindelijk 28 miljoen euro geworden. Juist inwoners, u leest het goed.
Een overschrijding van maar liefst 75%

Vandaar ook een duidelijk signaal voor ons als partij om een onafhankelijke rekenkamer onderzoek te laten doen m.b.t onze nieuwe gemeentehuis. Blijkbare angst vanuit de coallitie heeft doen besluiten dit niet te doen.
Redenen voor Oldambt Aktief om tegen het voorgenomen besluit te stemmen, evenals de VCP en GBO.

Dan nog de mogelijke aankomende bezuinigingen wat voor heel veel mensen nog meer onrust en onvrede meebrengt. Dat onze euro duur is , moge ons allen duidelijk zijn. Dat de broekriem voor velen van onze Oldambt inwoners al behoorlijk strak zit, gaat er bij sommige partijen niet helemaal in. Zie de VVD: Men wil het gemeentelijke ziekenfonds op 100% inkomensgrens  zetten i.p.v de huidige 130% van de bijstandnorm.
Naar de gevolgen die hier achter weg gaan komen wordt kennelijk niet gekeken, laat staan om gedacht.
Mensen komen nergens meer voor in aanmerking en in het kader van zelfredzaamheid: op een stokje bijten.

Het actie team  van Oldambt Aktief zal daardoor nog meer aanvragen krijgen in de extra dure tijden.
Een situatie die het actie team met liefde aan gaat om in een van de treurige situaties een hart onder de riem te kunnen steken.

Al met al vele vragen die bij u als inwoners naar voren zullen komen. Begrijpelijk, want dat er grote onrust onder de bevolking heerst is duidelijk, heel duidelijk.

Dingen nu al beloven kunnen we helaas niet, maar toezeggen doen we het volgende:
De fractie van Oldambt Aktief zal zich ook na het reces zich hard maken voor de doelgroepen die door vele bezuinigingen worden geraakt. Dit kan en mag niet gebeuren. Ook de minima groep heeft recht op een fatsoenlijk leven waarin betaalbaar wonen, gezondheid , leven , eten en drinken prioriteit nummer 1 is.

Namens de fractie
Oldambt Aktief

– Op de foto Nico Postmus (fractievoorzitter)

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button