Politiek

Gemeentebelangen: ‘Eigenaren karakteristieke panden staan voor voldongen feit’

Oldambt – Het college van Oldambt heeft in april een groot aantal inwoners per brief meegedeeld dat hun pand als karakteristiek is aangewezen. Deze brief was voor een aantal huiseigenaren aanleiding om Gemeentebelangen te benaderen.

- advertentie - 

Aanwijzing karakteristieke panden
Fractievoorzitter Ger Klein: ‘De eigenaren van de karakteristieke panden zijn door de brief van het college volledig overvallen. Gemeentebelangen heeft het college daarom vragen gesteld over het proces van totstandkoming van de aanwijzing van deze panden. Uit de beantwoording blijkt dat er inmiddels vier bestemmingsplannen zijn vastgesteld waarin panden als karakteristiek zijn aangewezen, zonder dat de eigenaren of bewoners bij het proces betrokken zijn geweest.”

Ger Klein vervolgt: “De aanwijzing van een pand als zijnde karakteristiek heeft een aantal nadelen. Zo leidt het bijvoorbeeld tot beperkingen voor de eigenaar van een dergelijk pand en tot een lastenverzwaring wanneer een eigenaar plannen heeft het pand gedeeltelijk of volledig te slopen. Gelet op de verstrekkende gevolgen van een dergelijke aanwijzing had het college naar onze mening bij de besluitvorming de nodige transparantie en zorgvuldigheid moeten betrachten en de eigenaren actief bij dit proces moeten betrekken.”

Eigenaren staan voor voldongen feit
Op 26 januari 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin juist gepleit werd om bewoners te betrekken bij het proces van totstandkoming van de lijst van karakteristieke panden. Sinds korte tijd is de werkwijze ingevoerd waarbij vertegenwoordigers van Dorpsbelangen, lokale historische verenigingen en overige belangstellenden bij de conceptlijst worden betrokken. Klein: “De belangrijkste groep missen wij in dit rijtje, namelijk de eigenaren van de panden die op de conceptlijst staan. Wij vinden het onbestaanbaar dat de eigenaren niet actief door het college bij dit proces zijn betrokken. Zeker nu uit de beantwoording op onze vragen blijkt dat de eigenaren van de panden die zijn gelegen in de vier vastgestelde bestemmingsplannen voor een voldongen feit staan met verstrekkende gevolgen.”

Gemeentebelangen stelt vervolgvragen
Gemeentebelangen heeft inmiddels vervolgvragen gesteld. Dat het cultureel erfgoed erg belangrijk is voor onze gemeente en behouden moet blijven voor de toekomst onderschrijft deze partij, maar dan wel samen met de eigenaren.

- advertentie - 

Gerelateerde artikelen

Back to top button