Gemeente

Veilig en verantwoord stoken van houtkachels en openhaarden

- advertentie -

Oldambt – De herfst is begonnen en de winter is in aantocht. Ook in Oldambt brengt in menig huiskamer het stoken van hout via open haard of kachel, warmte en gezelligheid. Maar wist u dat het stoken van hout ook gezondheidsklachten en veiligheidsproblemen kan veroorzaken? Daarom is van belang om te voorkomen dat u of uw directe woonomgeving overlast van het stoken van hout ondervindt.

- advertentie -

Gezondheid
Verbranding vereist veel zuurstof: zorg daarom voor een goede ventilatie tijdens het stoken. De gassen die vrijkomen tijdens het verbrandingsproces bevatten fijn stof en verslechteren de luchtkwaliteit binnen en buiten uw huis. Wanneer op onverantwoorde wijze wordt gestookt, neemt het gehalte koolmonoxide, dioxine, metaalverbindingen, zoutzuur en formaldehyde in de rook toe. Hierdoor lopen mensen met ademhalingsziekten en jonge kinderen een verhoogd gezondheidsrisico.

Veilig en verantwoord stoken
Aandachtspunten bij het stoken zijn onder meer: een doelmatige verbranding, door de capaciteit en te verwarmen ruimte goed op elkaar af te stemmen; een goed en schoon rookkanaal; de juiste grootte en soort hout; rekening houden met het weer/windrichting en regelmatig en professioneel onderhoud van uw kachel en rookkanaal. Wat u verder kunt doen om overlast en gezondheidsrisco’s te voorkomen, kunt u lezen op gemeentelijke website.

Overlast door rook
Ondervindt u hinder door het stookgedrag van uw buren, ga dan eerst zelf een gesprek met hen aan. Vaak kunnen er onderling afspraken worden gemaakt om de overlast op te heffen of te verminderen; bijvoorbeeld door het stoken te beperken tot bepaalde uren van de dag of het aanpassen van het rookkanaal. Als u er samen toch niet uitkomt, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

U dient dan in ieder geval aan te geven, welk perceel de overlast veroorzaakt en te motiveren waarom er sprake is van overlast. De gemeente kan echter alleen controleren op naleving van het Bouwbesluit (www.bouwbesluitonline.nl/), door vast te stellen of de bouwconstructie en het rookkanaal voldoen aan de gestelde eisen. Dit is doorgaans het geval en beperkt de mogelijkheden van de gemeente om handhavend op te treden.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button