Algemeen

Verlenging samenwerking waterketen Groningen en Noord-Drenthe

- advertentie -

Oldambt – Vanaf 2011 werken waterschappen, waterbedrijven en gemeenten uit Groningen en het noorden van Drenthe samen in de waterketen Groningen Noord-Drenthe. Deze samenwerking heeft veel opgeleverd. Zo is er een soort van Tomtom gemaakt waarop het hele watersysteem zichtbaar is, hebben we een regionaal monitoringssysteem ontwikkeld en is er een educatieproject voor basisscholen.

- advertentie -

Momenteel werken we eraan om restmedicijnen bij de apotheker in te leveren zodat ze niet in het oppervlaktewater terechtkomen. Door deze samenwerking hebben de organisaties besloten de samenwerking na 2020 te verlengen met vijf jaar.

Het doel van het samenwerkingsverband is besparen op kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering. Daarnaast is het uitwisselen van kennis en ervaring erg belangrijk. Dat leidde tot verhoging van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid van de deelnemende organisaties. Daar zijn stevige stappen in gezet. Zo werken alle gemeenten nu met een uniform exploitatiemodel en worden alle data eenduidig opgeslagen.

Lag de focus van de samenwerking voornamelijk op bovenstaande taken, vanaf 2020 pakt de waterketen het actuele thema klimaatverandering erbij. Zo gaan we bijvoorbeeld berekenen hoeveel regenwater het riool aankan, we gaan samen met inwoners oplossingen bedenken, we gaan kijken of we warmte uit rioolwater kunnen toepassen en we gaan kijken hoe we het vak van waterspecialist in het onderwijs kunnen promoten.

De klimaatverandering heeft als gevolg drogere en hetere periodes of juist korte hevige regenbuien. Hier moeten we met elkaar maatregelen voor nemen. Aangezien de organisaties inmiddels de samenwerking omarmen én het een gemeenschappelijke kans is, is het een logisch vervolg om de klimaatverandering ook gezamenlijk op te pakken. Met de juiste aanpak maken we het gebied gezonder en plezieriger om in te wonen en werken en is het er koeler in de zomer. Er is dan minder verdroging en we voorkomen wateroverlast.

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button