Algemeen

Juridische touwtrekkerij over huurdersinspraak Finsterwolde

- advertentie -

Finsterwolde – De Stichting huurdersbelangen Finsterwolde (SHBF) heeft midden augustus van dit jaar een proces aangespannen bij de Geschillencommissie Woningwet tegen gemeente Oldambt en Acantus in verband met het niet mogen meedraaien in het maken van de zogeheten prestatieafspraken. In deze overlegsdriehoek kunnen door huurdersorganisaties bindende afspraken gemaakt worden met de gemeente en de corporatie over onder andere renovatie terugbouw en sloop van woningen.

- advertentie -

Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over de herinrichting van braakliggende terreinen waarbij buurtbewoners gebruik mogen maken van terreinen van Acantus die voormalig bebouwd waren om leefbaarheidsplannen voor de omgeving op uit te werken. Zo zijn er eerder al bewonersplannen gerealiseerd bij de Kanarie buurt en heeft de verzetsbuurt het Harm Lupperspark gecreëerd.

Inmiddels is er ook een werkgroep gestart voor de inrichting van de terreinen aan de Siemonsstraat. De voorloper van de SHBF heeft een belangrijke rol gespeeld in de terugbouw van huurwoningen als alternatief voor de sloopplannen van Acantus. Acantus wil echter de huurdersorganisatie niet erkennen zodat de corporatie geen bindende afspraken hoeft te maken voor Finsterwolde met deze organisatie.

In een gesprek medio juli in aanwezigheid van dorpsbelangen Finsterwolde liet de corporatie weten wel het gesprek te willen aangaan met de vereniging dorpsbelangen, maar deze heeft op basis van wet niet dezelfde mogelijkheden om met de corporatie naleefbare afspraken te maken.

Recent heeft de Geschillencommissie laten weten dat de Huurcommissie uiteindelijk een uitspraak zal doen over de mate waarin de SHBF voldoet aan het zijn van een volwaardige huurdersorganisatie. De SHBF heeft alle vertrouwen in de uitspraak van de Huurcommissie en tevens heeft de SHBF om aanbevelingen gevraagd. Deze tussenuitspraak zal uiteindelijk ook meegenomen worden in de bindende uitspraak van de Geschillencommissie
Woningwet.

De SHBF hoopt volgend jaar dan ook volledig erkend te worden door de corporatie en wil dan verder gaan met het werven van bestuurders en adviezen inwinnen bij de achterban. Mocht u geïnteresseerd zijn om mee te helpen binnen deze organisatie, of heeft u een huurdersprobleem of vraag, dan kunt u mailen met info@huurdersbelangen-finsterwolde.nl

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button