Gemeente

Mogelijke maatregelen als het Rijk niet over de brug komt

- advertentie -

Oldambt – Het college van de gemeente Oldambt heeft vandaag een lijst met maatregelen naar haar gemeenteraad gestuurd. Dit zijn maatregelen die mogelijk in 2023 moeten én kunnen worden genomen als het Rijk niet bijspringt in de tekorten op de jeugdzorg. De begroting voor 2020 vertoont weliswaar een tekort, maar dat is niet erg als de jaarlijkse tekorten uiterlijk in 2023 zijn opgelost.

- advertentie -

Provincie niet akkoord met huidige meerjarenraming
De provincie kon niet instemmen met onze ideeën over de meerjarenraming. Het bezwaar zit met name in het bedrag van 1,3 miljoen euro waarvan wij verwachten dat het Rijk deze gaat compenseren. Als compensatie van het Rijk uitblijft dan wilde het college dit tekort dekken uit de reserves. Hoewel de provincie begrip had voor de redernatie kon zij hiervoor formeel geen toestemming geven.

Waarom nu toch extra maatregelen voor 2023?
De provincie moet vóór het einde van dit jaar een besluit nemen over het toezicht voor het komende jaar. De provincie baseert dit besluit op de begroting, de meerjarenraming en het herstelplan. Het herstelplan moet voor 1,3 miljoen worden aangevuld. Als dit besluit op 16 december wordt genomen, kan de provincie dit nog meenemen in hun beslissing.

Als we onder preventief toezicht komen, betekent dit dat de provincie onze uitgaven moet goedkeuren en we geen regie meer hebben over onze eigen begroting. Het college wil daarom preventief toezicht graag voorkomen.

Niet zeker of de maatregelen op deze lijst doorgaan
De raad vergadert op 16 december over het voorstel van het college. Als de raad instemt met het voorstel, betekent dat niet per se dat er op de onderwerpen van de lijst bezuinigd gaat worden. Dat is van een tweetal dingen afhankelijk. Als het Rijk zoals verwacht met het bedrag over de brug komt, hoeven we deze aanvullende maatregelen niet uit te voeren.

Daarnaast kan het zo zijn dat de raad wel instemt met dit voorstel om preventief toezicht te voorkomen, maar dat ze in 2020 er misschien wel voor kiezen om toch op iets anders te bezuinigen, zodat een bezuiniging op deze lijst niet door hoeft te gaan.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button