GemeenteSport

Samen voor sport en bewegen in het Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Samen voor sport en bewegen in het Oldambt. Dat is het doel dat de komende maanden centraal staat tijdens verschillende bijeenkomsten in het kader van het Oldambster Sportakkoord. Op 31 oktober hebben zes sportverenigingen en de gemeente Oldambt gezamenlijk de intentie uitgesproken om een Oldambtster Sportakkoord te ontwikkelen. Ze doen dit in navolging van het landelijke sportakkoord, dat minister Bruins vorig jaar met meer dan 70 maatschappelijke organisaties sloot.

- advertentie -

Twee sportformateurs
Met de intentieverklaring tussen de gemeente en de zes sportverenigingen is er vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een budget beschikbaar gesteld voor de aanstelling van twee sportformateurs: Saskia Koers en Christa Hoeksema. Zij begeleiden het proces om tot een Oldambtster Sportakkoord te komen. Ze gaan de komende maanden samen met de voorbereidingsgroep aan de slag om op te halen wat er leeft in Oldambt. In drie bijeenkomsten willen zij samen met geïnteresseerde organisaties verkennen waar de kansen en mogelijkheden liggen rondom de thema’s sport en bewegen in de gemeente Oldambt.

Waarom een Oldambster sportakkoord?
Samen sta je sterker. In het Oldambster Sportakkoord staan de afspraken die de Oldambster organisaties met elkaar maken om de gezamenlijke doelen voor sport en bewegen in Oldambt te realiseren. Ambities zijn bijvoorbeeld dat iedereen moet kunnen sporten, ongeacht leeftijd of culturele achtergrond. Andere voorbeelden zijn het streven naar een duurzame en multifunctionele sportinfrastructuur en naar vitale en toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders. Alle Oldambster organisaties kunnen meedoen: sport- en beweegaanbieders, zorg- en welzijngerelateerde organisaties, onderwijs, maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en de gemeente.

Startbijeenkomst op 15 januari 2020: doet u ook mee?
Op 15 januari 2020 is de startbijeenkomst gepland. Om iedereen in de gelegenheid te stellen om mee te denken en mee te doen aan het Oldambster Sportakkoord, nodigen we alle geïnteresseerde partijen in Oldambt uit. Alle sport- en beweegaanbieders, het brede maatschappelijke middenveld, het bedrijfsleven en het onderwijs; iedereen is van harte welkom!

Tijdens de startbijeenkomst wordt er informatie over het Sportakkoord gedeeld, uitgelegd hoe de weg ernaartoe eruitziet en wat de inbreng van partners kan zijn. Ook is deze bijeenkomst bedoeld voor het kennismaken met elkaar, informatie te delen en kansen te inventariseren. Zo is er bijvoorbeeld een landelijk aanjaagbudget en zijn er diverse andere ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar om gezamenlijke acties te ondersteunen. Het streven is om begin april 2020 met alle betrokken organisaties het Oldambster Sportakkoord te ondertekenen als startmoment voor de uitvoering van de plannen.

Wat? Startbijeenkomst Kansen voor de Sport in Oldambt
Wanneer? 15 januari 2020
Hoe laat? 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Waar? Campus Winschoten, P.C. Hooftlaan 1
Voor wie? Sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke partners, bedrijfsleven en iedereen die zich betrokken voelt

Aanmelden
Bent u erbij op 15 januari? Dan kunt u zich tot uiterlijk 8 januari aanmelden door een e-mail te sturen naar sportakkoordoldambt@gmail.com. Geef bij uw aanmelding uw naam op en het aantal personen. We juichen het toe als u met meerdere vertegenwoordigers van één organisatie komt.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button