Regionaal nieuws

Provincie Groningen werkt aan maatregelen aanpak coronacrisis

- advertentie -

Groningen – De provincie Groningen heeft een reeks van maatregelen in werking gezet en in voorbereiding om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken. De maatregelen liggen onder andere op de terreinen van ondersteuning van de regionale economie, verkeer en vervoer, landbouw, cultuur en toerisme.

- advertentie -

De provincie zet zich in om de continuïteit van de eigen bedrijfsvoering, dienstverlening en subsidieverstrekking te waarborgen. Er wordt ondersteunend gewerkt met Rijk, gemeenten, omgevingsdienst, veiligheidsregio, bedrijven en belangenorganisaties.

Gedeputeerde Rijzebol: ‘We gaan helpen daar waar we kunnen. Sneller betalen van rekeningen die we binnen krijgen en geen stagnatie in vergunningverleningen. Als gemeenten ambtelijke steun nodig hebben, regelen wij die. We zijn in voortdurend overleg met het bedrijfsleven, de landbouw-, cultuur- en recreatiesector en houden stevig de vinger aan de pols.’

Een pakket van maatregelen moet inspelen op de constant veranderende situatie. Daarvoor gaat de provincie in voortdurend overleg met de verschillende partners om maatwerk te kunnen leveren. Voor de regionale economie wordt goed gekeken naar de aard en omvang van de problemen waar bedrijven en werknemers mee kampen. Een voortdurende monitoring of de afgekondigde maatregelen op Rijksniveau effectief ten uitvoer komen. Indien in de uitvoering bij ondernemers- en subsidieloketten capaciteitsproblemen ontstaan kan de provincie mogelijk in personele zin bijspringen.

Bij verkeer en vervoer wordt – met de restricties die vanuit het RIVM gelden – gewerkt aan het beheer en onderhoud van de provinciale wegen. De brugbediening is aangepast zoals ook de dienstregeling in het openbaar vervoer. Wel gericht op het belang dat werknemers in vitale sectoren nog steeds snel en veilig op de plaats van bestemming kunnen komen.

De provincie werkt aan een pool van medewerkers die tijdelijk ingezet kunnen worden bij (zorg)organisaties waar de nood nu aan de man is.

Rijzebol tot slot: ‘Belangrijkste is en blijft de gezondheid van alle inwoners. De provincie ondersteunt alle afgekondigde Rijks richtlijnen en roept iedereen op deze instructies strikt na te leven. En pas goed op elkaar.’

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button