Algemeen

Extra geld voor erfgoed in het aardbevingsgebied

- advertentie -

Oldambt/ Groningen – Via het erfgoedprogramma investeren de samenwerkende overheden nog eens in het cultureel erfgoed van het aardbevingsgebied. Eigenaren van cultureel erfgoed in de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied kunnen in de toekomst subsidie aanvragen voor onderhoud van hun karakteristieke, historische panden. Het Erfgoedprogramma 2020-2023 kan met de 20 miljoen euro die hiervoor beschikbaar is de komende jaren nog meer investeren in het behoud van het Gronings erfgoed en de Groningse identiteit.

- advertentie -

Dit betekent concreet dat er meer subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden komen voor eigenaren van karakteristieke panden en voor de aanpak van grote monumenten in stads- en dorpsvernieuwing. Het gaat daarbij om onderhoud van deze historische gebouwen. Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van duurzame innovatie van vakmanschap in de bouw- en restauratiesector en het daaraan gekoppelde onderwijs. Door het geld van het erfgoedprogramma wordt er flink geïnvesteerd in historische gebouwen in het aardbevingsgebied. Dit zorgt onder andere voor extra werkgelegenheid voor de bouwsector in Groningen.

Met deze extra financiële mogelijkheden zorgen we ervoor dat het erfgoed in de provincie Groningen ook in de toekomst blijft bestaan. De historische gebouwen en landschappen zijn wat Groningen, Groningen maakt. En dus belangrijk voor de identiteit, leefbaarheid, toerisme en recreatie. Ook dragen ze bij een aantrekkelijker economisch vestigingsklimaat.

Vervolg
Nu het besluit over de extra financiële mogelijkheden definitief is, werken de bij het erfgoed- programma betrokken organisaties de subsidiemogelijkheden en -voorwaarden verder uit. Eigenaren van karakteristieke panden kunnen in de loop van het jaar gebruik maken van deze extra subsidiemogelijkheden, naast de reeds bestaande subsidie- en ondersteuningsmogelijkheden die er voor monumenteigenaren vanuit hetzelfde erfgoedprogramma al waren. Zodra de opzet verder is uitgewerkt, volgt hierover meer informatie.

Nationaal Programma Groningen
Het Groninger erfgoed draagt niet alleen bij aan de identiteit van het gebied, het zorgt ook voor een aantrekkelijke omgeving om in te leven en te recreëren. Vanuit die gedachte sluiten investeringen in erfgoed aan bij de ambities van Nationaal Programma Groningen en is er vanuit het programma 20 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Erfgoedprogramma
Sinds 2017 werken de gemeenten in het aardbevingsgebied (Midden Groningen, Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Appingedam, Delfzijl en Oldambt), provincie Groningen, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) samen in het erfgoedprogramma. In dit programma hebben deze organisaties gezamenlijke doelen geformuleerd en afspraken gemaakt over het behoud en de ontwikkeling van het Gronings erfgoed. Dit resulteert in ondersteuning voor de monumenteigenaar via de regelingen maar ook via het erfgoedloket. Eigenaren van gebouwd erfgoed kunnen bij dit loket terecht voor vragen over de regelingen maar ook voor vragen over versterking en schade.

Meer informatie
Het erfgoedprogramma is te vinden www.provinciegroningen.nl, www.nationaalcoordinatorgroningen en www.nationaalprogrammagroningen.nl.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button