Algemeen

Drie kartrekkers starten nieuwe huurdersorganisatie: ‘Bewoners Organisatie Oldambt’

- advertentie -

Oldambt – Afgelopen woensdag hebben drie kartrekkers, een nieuwe huurdersorganisatie Bewoners Organisatie Oldambt (BOO) opgezet voor huurders in de gemeente Oldambt.

- advertentie -

“We willen graag dat huurders zich ervan bewust worden dat een bewonersorganisatie veel voor huurders kan betekenen. Het aantal leden van een belangenorganisatie lijkt vaak pas toe te nemen in buurten of wijken, waar sprake is van bepaalde problematiek, zoals overlast of omstreden renovatieplannen. Huurders lijken geneigd zich vooral pas te verenigen zodra ze problemen ervaren.” zeggen ze.

BOO: “Omdat er echter veel eerder in het overlegproces al afspraken gemaakt worden tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties, kan een ter plekke opgericht actiecomité, vaak minder voeten tussen de deur krijgen. Daarom is het belangrijk om voor die tijd al een sterke huurdersorganisatie op de been te zetten, met name in buurten waar je weet dat er belangrijke planvorming komt, zoals in de St. Vitusstraat te Winschoten, waar bewoners vrezen voor de sloop van hun woningen.  Ook bij de Napweg in Finsterwolde, geeft de verhuurder na een eerder gecommuniceerde brief over renovatie van de woningen aan, dit proces vooralsnog uit te stellen en sluit thans sloop niet meer uit.”

“Wij zijn van mening dat de huidige opzet en werkwijze van de bestaande huurdersorganisaties niet optimaal het huurdersbelang dient. Er worden nu afspraken gemaakt over sloop en renovatie op getalniveau, terwijl de wet voorschrijft dat er concrete afspraken gemaakt moeten worden en dat bewonersorganisaties op complexniveau hier ook voor uitgenodigd moeten worden, zodat zij daadwerkelijk aan de onderhandeltafel mee kunnen praten en daar ook een stem in krijgen.” aldus de Bewoners Organisatie Oldambt.

BOO is daarom van mening dat Oldambt een breed van onderop gedragen huurdersorganisatie nodig heeft. “Om dit te bereiken zullen wij het voor huurders zo makkelijk mogelijk maken om mee te doen. Het lidmaatschap bij de BOO is gratis. Wij vinden het vooral belangrijk dat huurders ook buiten een bewonerscommissie persoonlijk lid kunnen worden, zodat er meer daadwerkelijke huurdersinspraak ontstaat. Vaak werken huurdersorganisaties met zogenaamde getrapte constructies van belangenbehartiging, waardoor er een afstand met de achterban ontstaat.”

“Des te meer huurders uit een bepaalde buurt of wijk lid worden, des te meer een huurdersorganisatie iets
voor deze huurders kan betekenen, dus als je wilt helpen, vraag je buren ook lid te worden en deel
dit bericht zo veel mogelijk via social media.”

“Via de website en de Facebookpagina kunt u bij ons altijd meldingen doen van zaken waar u mee te maken heeft en krijgt, zoals renovatie/verduurzaming, sloop, klachten over vervuiling en overlast, stijgende woonlasten enz.. BOO werkt met korte lijnen, al uw meldingen worden onmiddellijk doorgegeven aan de desbetreffende verhuurder (Acantus, Groninger Huis, particulier).”

“BOO wil zo snel mogelijk erkent worden als officiële overlegpartner bij Acantus, Groninger Huis en de gemeente Oldambt, zodat wij uw belangen nog beter kunnen behartigen. Om dit te bereiken zal BOO aan alle voorwaarden voldoen die vanuit de Wet Overleg Huurders Verhuurder (WOHV) verplicht zijn. Binnenkort zal BOO een oprichtingsvergadering organiseren. Vanwege de corona maatregelen kunnen we nu nog niet zeggen in welke vorm dit zal plaatsvinden.”

Inschrijven kan via onze website www.bewonersorganisatie-oldambt.nl

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button