Algemeen

CdK René Paas geeft les politiek op Basisschool de Waterlelie

- advertentie -

Winschoten – De leerlingen van Basisschool de Waterlelie hielden tijdens de voorbereidingen nauwlettend de ingang van de school in de gaten. De les politiek van het programma IMC Basis werd afgelopen donderdag 10 september door een bijzondere gastdocent gegeven: Commissaris van de Koning van de provincie Groningen René Paas.

- advertentie -

Inmiddels waren tijdens de voorbereiding al politieke partijen gevormd waardoor het politieke spectrum in Winschoten sinds afgelopen donderdag verrijkt is met onder andere de partij ‘Alles tegen Geweld’ (ATG) en de partij Voor Vrij Nederland (VVN). Het politieke debat kon losbarsten.

Zoals gebruikelijk bij het programma IMC Basis begon de les aan de leerlingen met de leerkrachten en de IMC Basis coördinator. Zij legden enkele basisbeginselen van de politiek uit waarna zoals gezegd eigen politieke partijen gevormd konden worden, waarbij over de belangrijkste punten van de partij moest worden nagedacht. Dat leverde bij sommige politieke partijen verhitte discussies op om elkaar van standpunten te overtuigen bij anderen werd iets gestructureerder over ieder partijpunt gestemd.

Partijprogramma’s kregen vorm. De werkelijkheid wordt al op jonge leeftijd ongemerkt en met speels gemak gekopieerd. De partijen waren het roerend met elkaar eens dat homoseksuelen kinderen moeten kunnen adopteren en dat kinderen met het syndroom van Down ook naar een gewone school mogen.

De komst van de Commissaris van de Koning (CdK) werd ondertussen scherp in de gaten gehouden. Een leerling uit groep 7 zag een auto stoppen en iemand uitstappen, waarna hij hem toeriep: ‘Bent u de commissaris van de Koning?’  De CdK René Paas kon een glimlach niet onderdrukken.

Tijdens een bijzonder levendige les vertelde René Paas hoe zijn werkdag eruit ziet. ’Je moet veel vergaderen en met mensen praten’, maar wat je vooral goed moet kunnen en echt het belangrijkste is: goed luisteren.’ Vervolgens gaf hij de leerlingen tips over hoe je kunt laten merken dat je goed luistert door bijvoorbeeld met je ogen iemand echt aan te kijken en knikken als je iets begrijpt of het er mee eens bent.

De vragen aan de CdK waren niet van de lucht.
– ‘Waar bent u trots op?’
‘Oh dat is een leuke vraag. Ik denk als ik merk dat ik iets bereikt heb.
– ‘Wat is er niet leuk aan uw werk’
‘Nou, soms duurt een vergadering heel lang…’
– ‘Wat wilde u vroeger worden als kind?’
‘Ik wilde dokter worden of politieagent.’

Na dit vragenvuur volgde nog een quiz over de provinciale politiek waarbij de leerlingen naar het in hun ogen juiste antwoord konden lopen. Ze weten nu dat we in een democratie leven, dat de burgers via stemmen de leden van de Provinciale Staten kiezen en dat stemmen áltijd met een rood potlood moet. De politieke partijen ATG en VVN zijn net als de overige vier klaar voor de politieke arena.

MC Basis is het programma van Stichting IMC Weekendschool dat zich richt op toekomstperspectieven, verbondenheid, zelfvertrouwen en het aanleren van levensvaardigheden binnen het basisonderwijs. In het noorden van Nederland is Stichting IMC Weekendschool op 5 locaties actief.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button