Algemeen

Dit doet Oldambt met het geld van Nationaal Programma Groningen

- advertentie -

Oldambt – Naast de bezuinigingen die Oldambt moet doorvoeren om weer financieel gezond te worden, is er gelukkig ook ruimte voor investeringen. Die investeringen worden mogelijk gemaakt door Nationaal Programma Groningen. Oldambt krijgt minimaal 33 miljoen euro uit dat programma om te investeren in de toekomst. Het college stelde deze week het lokale programma vast. In dat programma staat waar de gemeente het beschikbare geld in wil investeren. De belangrijkste thema’s zijn: jeugd, dorpen en wijken, ondernemers, toerisme en erfgoed.

- advertentie -

Samen met inwoners, ondernemers en organisaties
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema is trots op het eindproduct: “We hebben dit programma niet alleen gemaakt, want we hebben de hulp ingeroepen van inwoners, ondernemers en organisaties uit het Oldambt. We hebben ontzettend veel reacties gekregen en daar zijn we heel erg blij mee. Het programma dat er nu ligt is het eindresultaat van een intensief traject, waarin we de ingediende ideeën, de visies van de dorpen en wijken en de uitkomsten van verschillende enquêtes en gesprekken bij elkaar hebben gebracht.” Het resultaat is het programma met de titel: ‘Toekomst voor Oldambt. Samen voor een Wel-varende Graanrepubliek’. Sikkema: “Met de focus op onze rijke historie en identiteit werken we met dit programma aan een nieuw perspectief en zetten we een stip op de horizon.”

Waar gaat het geld naartoe?
Oldambt wil het geld investeren in vier thema’s, namelijk jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed. Sikkema: “We willen het geld onder andere gebruiken voor de talentontwikkeling van jonge kinderen, een betere aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, een lokaal stimuleringsfonds voor de dorpen en wijken, het verlagen van de armoede, een betere gezondheid, het versterken van de lokale economie, de groei van het toerisme en het in stand houden en verder ontwikkelen van ons erfgoed en ons landschap. Dit zijn grote, samenhangende thema’s. We werken deze thema’s de komende tijd verder uit in de vorm van projecten. Ook dat doen we uiteraard samen met de Oldambtsters.”

Eerste projecten van start in 2021
Het lokale programma moet worden goedgekeurd door het bestuur van Nationaal Programma Groningen en de gemeenteraad. Pas daarna kan het geld uitgegeven worden. Burgemeester Sikkema: “Om de vaart erin te houden, dienen we tegelijk met ons lokale programma ook een aantal projectaanvragen in, zodat we begin volgend jaar meteen van start kunnen met de eerste projecten.”

Nationaal Programma Groningen
Nationaal Programma Groningen biedt kansen om te werken aan het verbeteren van de welvaart. Sikkema: “Met het nationaal programma krijgen we een kans om te werken aan een gemeente die de moeite waard is om in te wonen, werken, leren, recreëren en vooral om in te leven.” Er is minimaal 33 miljoen euro beschikbaar voor projecten binnen het lokale programma van Oldambt. Voor de eerste periode is 22 miljoen euro beschikbaar en voor de tweede periode, vanaf 2023, minimaal 11 miljoen euro. Het programma heeft een looptijd van tien jaar.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button