Cultuur

Onderzoek CHC naar versterking erfgoedorganisaties Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Op initiatief van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt doen vijf 4e jaarsstudenten bedrijfskunde van november tot februari onderzoek naar versterking van erfgoedorganisaties in het Oldambt. De afgelopen jaren werkte het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt al samen met veel erfgoedorganisaties en erfgoedbeheerders in het Oldambt. Bijvoorbeeld bij de Open Monumentendag en de Dag van de Oldambtster Geschiedenis.

- advertentie -

Toekomstbestendig
Het CHC wil graag weten hoe deze organisaties het werk van elkaar verder kunnen versterken. Daarom werken de studenten aan een enquête bij onder meer musea, historische verenigingen, kerken, molens en gemalen. Zo brengen ze in kaart welke kansen en belemmeringen er zijn. Ze inventariseren daarnaast de behoefte aan ondersteuning en onderzoeken welke rol het CHC hierin zou kunnen oppakken. Met dit onderzoek wil het Cultuurhistorisch Centrum een eerste stap zetten naar het toekomstbestendig maken van erfgoed en geschiedenisbeleving in onze mooie, maar ook kwetsbare regio.

Action Lab voor Innovatiewerkplaats Zuid- en Oost-Groningen
De bij het onderzoek betrokken studenten zijn (op de foto v.l.n.r.): Devin Pinas, Jorrit Terpstra, Thom Raven, Yoran Popovic en Berend Vrakking. Het onderzoek vindt plaats voor hun vak Action Lab. Het initiatief kwam tot stand door samenwerking van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt met de Innovatiewerkplaats van de gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen.

In november-december voeren de studenten de, in nauwe samenspraak met het CHC gemaakte, enquête uit onder enkele tientallen erfgoedorganisaties in het Oldambt. I.v.m. de coronabeperkingen vindt het onderzoek in eerste instantie via email en telefooncontact plaats. Ook werken de studenten aan een zogenaamde Sterkte-zwakte-analyse (SWOT) van het CHC. De onderzoeksresultaten worden verwacht in februari.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button