Regionaal nieuws

Hulp voor boeren in aardbevingsgebied

- advertentie -

Groningen – De agrarische sector, het Rijk, provincie en aardbevingsgemeenten lanceren integraal een Agroprogramma om boeren in het aardbevingsgebied vooruit te helpen en perspectief te bieden. Dit doen ze door het inzetten van consulenten en het samenbrengen van financiële middelen. Daarnaast wordt er een speciaal fonds opgezet. Op deze manier wordt in het aardbevingsgebied gewerkt aan integrale oplossingen voor schadeafhandeling, versterking en aan een duurzame toekomst voor boeren.

- advertentie -

De afgelopen maanden hebben alle partijen de schouders eronder gezet en een gezamenlijk plan van aanpak gemaakt. Met de goedkeuring van dit plan kan de uitvoering echt beginnen. Zo werkt de stuurgroep Agroprogramma aan een toekomstbestendige agrarische sector in het aardbevingsgebied van Groningen.

Maatwerk voor de boer
Er worden consulenten ingezet die samen met de boer gaan kijken naar de mogelijkheden voor het bedrijf. Een consulent kan bijvoorbeeld helpen bij procedures in het schade- en versterkingsproces, begeleiden bij subsidieaanvragen en advies geven over integrale oplossingen. “De boerenbedrijven krijgen zelf de ruimte om antwoord te vinden op vragen als: hoe kan ik werken aan een toekomstgerichte en duurzame bedrijfsvoering,” aldus de voorzitter van de Agrarische Tafel Koos Wiersma.

Bieden van perspectief
Met het agroprogramma wordt ingezet op een ruimhartige en rechtvaardige schadeafhandeling en versterking, zodat de boeren hun leven weer kunnen oppakken en alle energie kunnen steken in dat waar ze het beste in zijn: boer zijn. Daarnaast worden waar mogelijk oplossingen meegenomen voor maatschappelijke vraagstukken, zoals het beperken van stikstof- en de uitstoot van broeikasgassen, verduurzamen en de mestkelderproblematiek.

Start van de uitvoering
Gedeputeerde Henk Staghouwer geeft aan: “De aardbevingen hebben vaak complexe gevolgen voor de boeren in het aardbevingsgebied, alle betrokken partijen vinden daarom dat de sector extra en specifieke aandacht verdient. Het is goed dat het Agroprogramma nu echt van start kan gaan.” Als eerste zijn bedrijven waar de nood het hoogst is aan de beurt. Dit gaat om 25 boeren waar naast schade en/of versterking ook andere complexe problemen spelen. Het Agroprogramma is echt een programma dat moet groeien. Zo kunnen we een grote groep boeren in het aardbevingsgebied helpen en de agrarische sector weer perspectief geven.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button