Gemeente

Oldambtsters zien mogelijkheden voor opwek duurzame energie

- advertentie -

Winschoten – Inwoners uit de gemeente Oldambt vinden het belangrijk om energie op een duurzame manier op te wekken. Zij zien dat het liefst gebeuren met zonne-energie of met een combinatie van wind- en zonne-energie. Ook geven ze aan dat er in Oldambt geschikte plekken zijn om duurzame energie op te wekken.

- advertentie -

Dat zijn een aantal conclusies uit het onderzoek van de gemeente, waarin zij inwoners en ondernemers uit het Oldambt heeft gevraagd om een mening te geven over zonneparken en windmolens. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt voor het opstellen van het gemeentelijke beleid over zonneparken en windmolens. Dat beleid is er nu nog niet.

We ontkomen er niet aan
Duurzaamheidswethouder Jurrie Nieboer legt uit: “Zonneparken en windmolens hebben veel invloed op de omgeving. We zien en horen veel klachten over rode lampen, slagschaduw en bromtonen van windmolens. Maar ook zonneparken zijn voor veel mensen een doorn in het oog vanwege de ruimte die ze innemen en de schitteringen van de zon. Toch ontkomen we er ook in Oldambt niet aan om energie op te wekken via de zon of de wind. En omdat we het belangrijk vinden dat inwoners betrokken worden bij het kiezen van een locatie van een zonnepark of windmolen, hebben we ze gevraagd om met ons mee te denken.”

Meedenken
Dat meedenken gebeurde op verschillende manieren. Nieboer: “We hebben digitale klimaattafels georganiseerd waarbij we in gesprek zijn gegaan met dorpsbelangenverenigingen, wijkplatforms en verschillende (belangen)organisaties. De input uit die gesprekken hebben we meegenomen in een vragenlijst, die meer dan 700 keer is ingevuld. Een mooi resultaat!”

Zonne-energie: eerst op de daken
De helft van de respondenten geeft aan dat ze geen zonnepark dichtbij hun dorp of wijk zouden accepteren, maar dat ze wel open staan voor zonnepanelen op de daken van de gebouwen die in hun buurt staan. Iets minder dan een derde van de respondenten zou een zonnepark aan de buitenrand van hun dorp of wijk wel accepteren. Andere genoemde geschikte locaties voor zonneparken zijn industrie- of bedrijventerreinen, oude NAM-locaties, langs een snelweg, N-weg of spoorlijn of vlakbij hoogspanningsmasten.

 Houd rekening met natuur, omwonenden en landschap
Bij het vinden van een geschikte locatie voor een zonnepark, vinden respondenten het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de natuur (62 procent), de omwonenden (59 procent) en het open landschap (53 procent). Daarnaast is het belangrijk dat omwonenden iets terug krijgen voor de komst van een zonnepark in hun buurt, zoals een postcoderoosregeling, een financiële vergoeding of een dorpen- en wijkenfonds. Nieboer: “Een andere opvallende conclusie is dat 60 procent van de respondenten wel deel zou willen nemen aan een energiecoöperatie. Dat is goed nieuws voor de energiecoöperatie in onze gemeente.”

Windenergie
De vragenlijst ging ook over windenergie. Nieboer legt uit: “De gemeenteraad heeft ons, als college, de opdracht gegeven om 100 hectare aan zonneparken aan te leggen tot 2030. Omdat die 100 hectare na 2030 waarschijnlijk niet genoeg is om te voorzien in onze energiebehoefte, maar ook omdat windmolens minder ruimte innemen dan zonneparken, hebben we inwoners gevraagd wat zij van windmolens vinden. Het merendeel (68 procent) van de deelnemers gaf aan dat ze windenergie geen geschikt alternatief vinden voor zonne-energie. Dat komt vooral omdat windmolens zorgen voor landschapsvervuiling, gezondheidsschade en overlast. En dat betekent dat we ons dus gaan focussen op het opwekken van duurzame energie door middel van zonneparken. Dat zie je straks ook terug in ons beleid. Kleine windmolens, bijvoorbeeld op een boerenerf, staan we wel toe. Die molens zijn niet hoger dan 15 meter en veroorzaken dus nauwelijks overlast.”

 Vervolg
“Met behulp van de resultaten van de vragenlijst stellen we nu een conceptbeleid op”, legt Nieboer uit. “Dat conceptbeleid willen we later deze maand voorleggen aan de gemeenteraad en aan de mensen die hebben aangegeven dat ze betrokken willen blijven. We verwerken hun opmerkingen in het stuk en leggen het dan, na een akkoord van het college, zes weken ter inzage. In die periode kunnen inwoners en andere belanghebbenden een zienswijze indienen, die we ook weer verwerken in het beleid. Uiteindelijk wordt het definitieve beleid in mei of juni vastgesteld door de gemeenteraad.”

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button