Gemeente

Provincie en gemeenten investeren in veilige infrastructuur voor fietsers

- advertentie -

Groningen – Nieuwe fietspaden, bredere fietspaden, opvallende oversteekplaatsen, veilige schoolroutes en fietsstroken. Het zijn een paar voorbeelden van veiligheidsmaatregelen voor de fietser in Groningen in de afgelopen jaren. De provincie en gemeenten gaven tussen 2017 en 2020 ruim € 12,5 miljoen uit aan de verkeersveiligheid van fietsers.

- advertentie -

De gemeente Oldambt kreeg €156.245 euro aan subsidie. Dit kregen zij voor:

Project Maatregel  Subsidie 
Brede school in Scheemda Maatregel schoolomgeving: accentueren kruispunt Oude Rijksweg Schoolomgeving                       €   23.750
Fietsverbinding Nieuwolda-Midwolda Aanbrengen ‘bussluis’ op één van de drie verbindingen tussen de dorpen paaltjes (1 locatie)                         €   24.995
St Vitusholt gehele weg aanpak fietsstroken en parkeerplaatsen fietsstroken                   €   107.500

83 projecten
Groninger gemeenten maakten goed gebruik van de provinciale subsidie. In de meeste gevallen gebruikten ze de bijdrage voor het verbreden of aanleggen van nieuwe fietspaden. Ook investeerden gemeenten veel in fietsoversteken en in fietsstroken op de weg. Twee subsidies gingen naar een veilige schoolomgeving en drie naar fietsstraten, waar de fietser meer ruimte krijgt en de auto te gast is. De provincie Groningen verleende, verdeeld over drie aanvraagrondes, voor ongeveer € 6,7 miljoen aan subsidie. De Groninger gemeenten betaalden iets minder dan de helft mee aan de 83 fietsprojecten.

Fietsongevallen terugdringen
Al jaren stijgt het aantal (ernstige) slachtofferongevallen onder fietsers. Het terugdringen van deze ongevallen is een verantwoordelijkheid van zowel de provincie als de gemeenten. In 2017 stelde de provincie extra budget beschikbaar, die gemeenten de gelegenheid gaf om te investeren in de verkeersveiligheid van fietsers. Wegens succes kreeg de regeling een vervolg in 2019 en 2020 met een hoger budget.

Fietsvriendelijke provincie
De provincie steekt veel geld in de verbetering van het fietsverkeer. Door te werken aan nieuwe en verbeterde fietsverbindingen, verkeersveiligheid, voorzieningen en door het fietsen aan te moedigen. Zo wordt Groningen steeds meer een fietsvriendelijke provincie. Meer over de fietsambities van de provincie valt te lezen in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2020-2023.

Wat doen we in 2021?
Na de zomer kunnen Groninger gemeenten weer een beroep doen op subsidieregelingen voor verkeersveiligheid. Dan is er € 2,6 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur op het regionale fietsnetwerk. Dit zijn de belangrijkste fietsverbindingen tussen kernen in onze provincie. Er komt ook een regeling van € 2 miljoen voor de aanpak van de verkeersveiligheid, waar beschermen van fietsers onderdeel van is. De gemeenten betalen ook bij deze verkeersveiligheidsmaatregelen voor de helft mee.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button