Gemeente

Integraal Veiligheidsplan Oldambt zet in op vier speerpunten

- advertentie -

Oldambt – Gemeente Oldambt presenteert het Integraal Veiligheidsplan 2021-2023, met vier belangrijke speerpunten om te werken aan de veiligheid in de gemeente.

- advertentie -

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema vertelt: “We willen een veilige gemeente zijn. Daarbij zien we vier belangrijke thema’s die extra aandacht nodig hebben. Dat zijn zorg en veiligheid, kwetsbare jongeren, verkeer en ondermijning. Dat vinden we als gemeente niet alleen. Deze thema’s volgen uit gesprekken met circa 30 partners uit de veiligheidsketen, met inwoners, met jongeren en de gemeenteraad. Ook hebben we een vragenlijst uitgezet. Zo hebben we echt een goed beeld gekregen van wat hier speelt en nodig is. Dat moeten we nu verder uitwerken in een uitvoeringsplan.”

Integraal benaderen
Een belangrijk uitgangspunt in het Integraal Veiligheidsplan is integraal samenwerken. Dit betekent een nauwe samenwerking met de partners in de veiligheidsketen zoals de politie, Jeugdbescherming, Jeugd en Jongerenwerk, Lentis, Reclassering en Sociaal Werk Oldambt. Cora-Yfke Sikkema: “Voor we handhaven, gaan we eerst samen op zoek naar preventieve oplossingen. En samen is met de partners in de veiligheidsketen maar ook met de inwoners zelf.” De gemeente Oldambt wil dan ook investeren in zelfredzaamheid, burgerparticipatie en preventie.

Speerpunten veiligheid
Dit zijn de vier speerpunten waarmee de gemeente samen met de betrokken partners aan de slag gaat:

– Versterking samenhang zorg en veiligheid. Mensen met meerdere (persoonlijke) problemen krijgen een integrale, persoonsgerichte aanpak, maatwerk dus. Partners in de veiligheidsketen werken daar samen aan.

– Inzetten op kwetsbare jongeren. Jongeren moeten veilig en plezierig kunnen opgroeien. Dat betekent dat er voldoende (veilige) mogelijkheden moeten zijn voor jongeren om zich te ontwikkelen en te vermaken. De gemeente Oldambt maakt zich zorgen om jongeren die dreigen af te haken en om de verkrijgbaarheid van drugs en de criminaliteit. De gemeente wil zich dan ook sterk gaan inzetten tegen drank- en middelengebruik onder jongeren,

- advertentie -

– Verbeteren van de verkeersveiligheid. De gemeente heeft de ambitie om de verkeersveiligheid continu te verbeteren en het veiligheidsgevoel te verhogen. Ook daarvoor is een integrale aanpak nodig.

- advertentie - 

– Verbeteren aanpak ondermijning. Samen met landelijke veiligheidsketenpartners en de politie werkt de gemeente aan de aanpak van de effecten van (georganiseerde) criminaliteit. Criminelen maken namelijk gebruik van dezelfde leefomgeving en voorzieningen als inwoners en dat kan leiden tot onveilige situaties. De gemeente richt zich vooral op signalering, (integrale) controles en preventie.

Samendoen
Het Integraal Veiligheidsplan is opgesteld vanuit samendoen. “We hebben de hulp ingeroepen van een onderzoeks- en adviesbureau omdat we het heel belangrijk vonden om veiligheid vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Daarom hebben we dat uitgebreid onderzocht met een enquête en in gesprekken met in inwoners en professionals. Centraal tijdens deze gesprekken stond de beleving van veiligheid in de (leef)omgeving en de aanpak van overlast en criminaliteit. Dit heeft waardevolle input opgeleverd, die in het plan is verwerkt,” aldus Sikkema.

Vervolg
Een volgende stap is het opstellen van een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid. Hierin wordt uitgewerkt wie, wat, wanneer en hoe de speerpunten worden ingevuld, opgepakt en uitgevoerd. Cora-Yfke Sikkema: “In de uitvoering is het belangrijk dat we de integrale samenwerking blijven doen, zodat we samen bijdragen aan een veilig Oldambt.”

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button