Mogen wij 1 minuut van je tijd? We zouden graag je mening willen over OldambtNu.nl. 

Vul hier een korte enquete in.
Economie

Ommelander Ziekenhuis schrijft ‘zwarte cijfers’

- advertentie -

Scheemda – Het Ommelander Ziekenhuis maakt vandaag de jaarrekening bekend over 2020. Het. resultaat over 2020 kwam net boven de nullijn uit op 0,7 miljoen.

- advertentie -

Het kostenbesparings- en efficiencyprogramma van het Ommelander Ziekenhuis, dat medio 2020 is gestart en doorloopt tot en met het jaar 2023, begint zijn vruchten af te werpen. Het gaat hierbij in totaal om de verlaging in de komende drie jaar van personele en materiele kosten met 5,5 miljoen en de verhoging van de omzet met 8,7 miljoen. Met dit programma is het kostenniveau overeenkomstig met vergelijkbare ziekenhuizen.

Daarnaast heeft het Ommelander Ziekenhuis, net als andere ziekenhuizen, gebruik kunnen maken van de landelijke continuïteitsbijdrage-regeling in het kader van de Coronacrisis. Deze regeling biedt ziekenhuizen die inkomsten mislopen als gevolg van de corona-crisis extra financiële ondersteuning. Dit alles tezamen maakt dat het Ommelander Ziekenhuis het jaar 2020 met bescheiden zwarte cijfers kon afsluiten. Ook in 2021 heeft het ziekenhuis nog te maken met de effecten van Corona op de bedrijfsvoering. Daarom is er landelijk een verlenging van de continuïteitsbijdrageregeling gekomen.

Meerjarenperspectief

Voor de financiële situatie op de langere termijn wordt nog gewerkt aan een oplossing. De continuïteitsbijdrageregeling voor Corona voor het jaar 2021 geeft het ziekenhuis, en de partijen waar het mee in overleg is, tijd om het financieel meerjarenperspectief in al zijn complexiteit zorgvuldig verder uit te werken.

Cruciale positie

Het Ommelander Ziekenhuis bekleedt een cruciale positie als het gaat om 24/7 basiszorg, spoedeisende hulp en acute verloskunde. Door Covid is sinds 2020 de samenwerking met andere ziekenhuizen geïntensiveerd. Het Ommelander Ziekenhuis voorziet dat deze samenwerking zich noodzakelijkerwijs ook na Covid zal door ontwikkelen, aangezien de marktwerking onvoldoende in staat is gebleken om het antwoord te geven op de kwaliteits- en bedrijfseconomische uitdagingen in de zorg.

Het uitgangspunt van het ziekenhuis blijft om ervoor te zorgen dat continuïteit en kwaliteit van zorg in de regio, ook door een gezonde financiële basis op lange termijn, gewaarborgd blijft.

 

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button