Gemeente

Subsidie onafhankelijke cliëntondersteuning in Oldambt

- advertentie -

Winschoten – In maart is bekend gemaakt dat de gemeente Oldambt één van de 21 koplopergemeenten is die aan de slag kan gaan om de bekendheid, kwaliteit en het aanbod van onafhankelijke cliëntondersteuning te verbeteren. Het ministerie van VWS heeft hiervoor een éénmalige toekenning gedaan van €332.632 voor de doorontwikkeling van de cliëntondersteuning in Oldambt.

- advertentie -

Ondergebracht bij SWO
Wethouder Gert Engelkens: “Met ingang van 1 januari 2021 heeft de gemeente de wettelijke taak om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan inwoners in Oldambt ondergebracht bij Sociaal Werk Oldambt (SWO). Voor de voortgang heeft het college besloten ook het koplopertraject bij SWO neer te leggen. Het extra beschikbare budget gaat als vliegwiel fungeren voor de bestaande opdracht in de lopende overeenkomst, aangevuld met de doorontwikkeling tot een integrale cliëntondersteuning. We zijn ontzettend blij met deze landelijke financiële bijdrage, die er nog meer voor kan zorgen dat onze inwoners met zorg- en hulpvragen, op de juiste manier worden ondersteund.”

Eerder deze week overhandigde wethouder Engelkens symbolisch het koploperstokje aan Jannie Dekker, teamcoach bij SWO.

Werken aan betere bekendheid, uitvoering en kwaliteit
Jannie Dekker: “Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis gemeentelijke voorziening die bedoeld is voor iedereen die vragen heeft over bijvoorbeeld zelfstandig leven, zorg en ondersteuning, participatie, wonen, onderwijs en werk en inkomen. Een cliëntondersteuner is onafhankelijk en denkt mee in het belang van de inwoner. We zijn erg blij met deze mogelijkheid om te werken aan de doorontwikkeling van de cliëntondersteuning. We nemen het stokje dan ook graag over van wethouder Engelkens”.

Het Koploperproject Cliëntondersteuning
Het Koploperproject Cliëntondersteuning draagt bij aan een betere bekendheid, uitvoering en kwaliteit van onafhankelijke cliëntondersteuning. Het Koploperproject is een initiatief van gemeentekoepel Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), in samenwerking met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS). Movisie ondersteunt het project.

- advertentie -

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button