Gemeente

Nieuw maaibeleid in de openbare ruimte gemeente Oldambt

- advertentie -

Oldambt – Met ingang van dit jaar voert de gemeente Oldambt een zogenaamd intensief en extensief maaibeleid in de openbare ruimte. Daar zijn volgens de gemeente twee redenen voor. Enerzijds is het goed voor de biodiversiteit. Anderzijds heeft de gemeente te maken met bezuinigingen.

- advertentie -

“Dit betekent dat sommige delen van de openbare ruimte regelmatig worden gemaaid; andere delen worden maar één keer per jaar gemaaid, te weten in het najaar.” is te lezen in De Oldambtster, de krant van de gemeente.

Intensief en extensief maaien
“Randen langs wegen, voet- en fietspaden binnen de bebouwde kom worden intensief, dus regelmatig gemaaid. Dat betekent dat één meter naast de weg of het pad wordt gemaaid. Het stuk erachter wordt extensief gemaaid, dus pas in het najaar. Intensief maaien geldt ook voor situaties waar de verkeersveiligheid gevaar loopt.” legt de gemeente uit.

“Denk hierbij aan een grasstrook tussen rijbanen waardoor de andere kant van straat of weg niet meer, of minder goed zichtbaar is. De overige gebieden worden extensief gemaaid. U ziet daarom dan ook dat het gras er hoger is dan voorheen het geval was.”

Goed voor biodiversiteit
Zoals al beschreven heeft het nieuwe maaibeleid enerzijds te maken met de noodzakelijke bezuinigingen bij de gemeente. Er is minder geld beschikbaar voor groenonderhoud en daardoor wordt er ook minder personeel ingezet voor de werkzaamheden. De gemeente kan als gevolg daarvan niet dezelfde werkzaamheden in de openbare ruimte blijven uitvoeren.

“Anderzijds komt het minder vaak maaien de biodiversiteit ten goede; dit betekent dat er een grotere verscheidenheid, meer verschillende inheemse plant-, dier- en insectensoorten voorkomen in een gebied. Indien het gras in de gemeente elke week wordt gemaaid, draagt dit niet bij aan de zo belangrijke biodiversiteit.” laten ze weten.

Onderhoudsniveau
Bij de gemeente komen regelmatig vragen en klachten over het nieuwe maaibeleid en het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. ‘Er groeit teveel onkruid’ en ‘er wordt te weinig onderhoud gepleegd’ zijn de veelgenoemde opmerkingen.

(Lees verder onder de foto)

Foto: OldambtNu.nl (archief)

“Begrijpelijk, maar er is minder geld beschikbaar voor het onderhoud van de openbare ruimte. Uitgebreide informatie over het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is te vinden op de gemeentelijke website. Daar wordt ook uitgelegd wat u als inwoner kunt doen als een situatie minder netjes is dan het vastgestelde onderhoudsniveau.” aldus de gemeente.

- advertentie -

Dit kan u ook interesseren

Back to top button